fbpx
Breaking News

เทศกาลโคราชยิ้มปีสาม พร้อมดันโคราชสู่เมืองสร้างสรรค์

Onlinenewstime.com : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) และภาคีเครือข่ายโคราชยิ้ม จัดงานเทศกาลโคราชยิ้ม ‘เดิ่นยิ้ม (จะ) เบ่งบาน 2020’ สานต่องานพื้นที่สร้างสรรค์ปี 3

ตอกย้ำเห็นความก้าวหน้าชัดเจน เด็กและเยาวชนผนึกกำลังกว่า 30 เครือข่าย ส่งเสียงเชียร์เปลี่ยนเมือง ขับเคลื่อนงานจนผู้ใหญ่มองเห็น และให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน นำสู่นโยบาย ชูโคราชให้กลายเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของเมืองพื้นที่สร้างสรรค์ในประเทศไทย

ปรัชทิพา หวังร่วมกลาง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) ได้กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน เทศกาลโคราชยิ้ม ‘เดิ่นยิ้ม (จะ) เบ่งบาน 2020’ ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ว่า “คำว่า ‘เดิ่นยิ้ม’ นั้นมีความหมายถึงพื้นที่สร้างสรรค์ ที่เราชักชวนให้เด็ก ๆ มาร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบว่า เขาอยากให้ชุมชนของตัวเอง เกิดพื้นที่สร้างสรรค์อย่างไร

โดยเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน จะร่วมกันมองหาภูมิปัญญา จุดเด่นของชุมชน และนำของดีในชุมชน มายกระดับให้เป็นสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดเป็นวิถีชีวิตที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพในชุมชน

โดยตลอดสามปีที่เราทำงานร่วมกับ สสส. มีเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่ทำงานขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ เติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะนี้มีมากกว่า 30 เครือข่าย ขยายไปกว่า 13 ตำบล 8 อำเภอ ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่โรงเรียน ชุมชน และอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัย”

“ทั้งนี้ สภาพปัญหาของโคราชเป็นพื้นที่กำลังโต การพัฒนาที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ทำให้เด็กขาดพื้นที่สร้างสรรค์ เผชิญกับปัจจัยเสี่ยงด้านสื่อโซเชียล ทั้งในฐานะผู้รับและผู้ส่งสาร รวมถึงมีพื้นที่สีเทาทั้ งร้านเหล้าและแหล่งอโคจรอยู่รอบตัวเด็กจำนวนมาก

ขณะเดียวกันเด็กอยู่กับครอบครัวที่ต้องทำงาน ทำให้เด็กส่วนหนึ่งถูกทิ้งให้โดดเดี่ยว ดังนั้น การขับเคลื่อนกระบวนการพื้นที่สร้างสรรค์ จึงเข้าไปเป็นส่วนช่วย ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ทำให้เด็กรู้สึกมีพื้นที่อบอุ่นปลอดภัย เด็กหลายคนที่เคยดำเนินชีวิตอย่างไร้เป้าหมาย พอมาทำกิจกรรม ก็ทำให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเอง เห็นคุณค่าชุมชน จนนำมาสู่การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมและชุมชนของตัวเองในที่สุด”

ในส่วนของตัวแทนเยาวชน น.ส.รวีวรรณ อาจสุวรรณ หรือน้องป๊อบ แกนนำเครือข่ายเยาวชนแก๊งลูกวัว จากชุมชนคอกวัว ได้กล่าวว่า “เรามองว่าชุมชนคอกวัว ยังขาดพื้นที่เล่น ขณะเดียวกัน ผู้ใหญ่ในชุมชน ก็พร้อมที่อยากจะสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมกับเด็ก ๆ

ดังนั้น แก๊งลูกวัวจึงทำหน้าที่เป็นตัวประสาน ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก ดึงเด็ก ๆ ที่ส่วนใหญ่ติดสื่อโซเชียลให้เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตัวอย่างที่โดดเด่นของชุมชนคอกวัว คือการเนรมิตพื้นที่ชุมชนเป็น ‘ซอยเล่นซอยศิลป์ ดูวิถีถิ่นบ้านคอกวัว’ นำเรื่องราววิถีชีวิตและของดีในชุมชน ถ่ายทอดเป็นภาพศิลปะบนกำแพงในชุมชนยาวกว่า 800 เมตร

โดยในตอนแรกมีเฉพาะเด็ก ๆ และเยาวชนมาช่วยกันวาด แต่พอคนในชุมชนเห็น ก็ค่อยๆ ออกมาช่วยกัน ทำให้จากที่ไม่เคยรู้จักกัน ก็เริ่มมีการยิ้มให้กัน พูดคุยกัน ปฏิสัมพันธ์กันดีขึ้น ชุมชนมีความสุขเพิ่มขึ้น เด็ก ๆ เองก็รู้สึกมีพื้นที่ของตัวเอง หันมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์มากขึ้น ใช้สื่อโซเชียลน้อยลง”

ภายในงานเทศกาลโคราชยิ้ม ‘เดิ่นยิ้ม (จะ) เบ่งบาน 2020’ ครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในโคราชอย่างคึกคัก โดยในงานยังได้รับเกียรติจากคุณนิมิตร พิพิธกุล ศิลปินศิลปาธรซึ่งเป็นชาวโคราชมาร่วมเสวนาบนเวที โดยชี้ให้เห็นว่าโคราช มีจุดเด่นที่ความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนำมาสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับคนทุกวัย

ถ้าโคราชยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้ชัดเจน จะเป็นตัวเชื่อมโยงทุกคน ให้หันมาสนใจและเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ร่วมกัน

ในขณะที่คุณธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ก็ได้กล่าวชื่นชมว่า เทศกาลโคราชยิ้ม ทำให้พ่อแม่ลูกได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งเป็นเรื่องยาก ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในเขตเมือง ในอนาคตก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นให้มากขึ้นในเขตเมืองโคราช เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเมือง ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พัฒนาโคราชสู่เมืองสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไป

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!