fbpx
Breaking News

เตือนนักท่องเที่ยวขึ้นยอดดอย ดูแลโรคประจำตัว

Onlinenewstime.com : กระทรวงสาธารณสุข เตือนนักท่องเที่ยวที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคหัวใจ ผู้สูงอายุ ขึ้นภูเขาสูง ยอดดอย ระวังโรคกำเริบ อาจหมดสติและเป็นอันตรายได้ ให้สังเกตอาการ หากหอบ หายใจไม่ออก เจ็บหน้าอก หน้ามืด จะเป็นลม ให้นั่งพักและแจ้งคนใกล้ชิด

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงนี้ นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวภูเขาหรือยอดดอย สัมผัสอากาศหนาวเย็น ซึ่งมีอากาศเบาบาง ยิ่งขึ้นที่สูงออกซิเจนก็จะยิ่งน้อยลง การหายใจแต่ละครั้ง จะได้อากาศน้อยลงกว่าเดิม ทำให้เกิดอาการขาดออกซิเจนแบบไม่รู้ตัว และร่างกายทำงานหนักขึ้นเพื่อปรับตัว เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกาย และอาจเกิดอาการ ตามมา ตั้งแต่อาการเล็กๆ น้อยๆ จนกระทั่งรุนแรง

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งร่างกายปรับตัวได้ไม่ดีเท่ากับคนวัยหนุ่มสาว หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหืด โรคปอด โรคหัวใจ โลหิตจาง โรคความดันโลหิตสูง จะได้รับผลกระทบ ขอให้บอกไกด์หรือคนใกล้ชิดว่ามีโรคประจำตัว และเตรียมยาให้เพียงพอตลอดการเดินทาง หากมีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยมาก หายใจหอบ หายใจไม่ออก เจ็บหน้าอก หน้ามืด เป็นลม ขอให้หยุดเดิน นั่งพัก และรีบบอกคนที่อยู่ใกล้ทันที แต่หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาลใกล้ที่สุดทันที

Source : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!