fbpx
Breaking News

เตรียมผลักดัน “สุพรรณบุรี” เมืองสร้างสรรค์แห่งดนตรีของยูเนสโก้

Onlinenewstime.com : เมื่อเร็วๆนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. 2563 (ASEAN Music & Dance Connectivity 2020)

โดยกิจกรรมครั้งนี้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า เพื่อผลักดันเสนอจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แห่งดนตรีของยูเนสโก้ (UNECO) ภายในปี 2564

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า  จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งรวมครูเพลงพื้นบ้าน เพลงฉ่อย เพลงอีแซว  ทุกคนเติบโตมากับบรรยากาศของเสียงเพลง ซึ่งข้อมูลเพียงแค่นี้ยังไม่เพียงพอ เพราะองค์การยูเนสโก้ ต้องการเห็นภาพของการรวบรวม เพื่อให้ทุนที่มีอยู่ดีแล้วให้มีพลังที่ยิ่งใหญ่

ดังนั้นหน้าที่ของ อพท. คือประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อบจ.  ชุมชน ประชาชน และที่สำคัญคือ จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงาน ร่วมกันสร้างบรรยากาศของสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองแห่งดนตรี ทั้งเพลงพื้นบ้าน เพลงร่วมสมัย มีกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีเป็นประจำและต่อเนื่อง ตั้งแต่กิจกรรมเล็กๆ ไปถึงมหกรรมดนตรี

“ศักยภาพของจังหวัดสุพรรณบุรี คือมีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีโรงละครมาตรฐานรองรับผู้ชมได้ถึง 400 คน  ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพ เดินทางสะดวก ที่พักมีรองรับทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่กรุงเทพฯ อีกหนึ่งหน้าที่ของ อพท. คือต้องสร้างการรับรู้ ให้กับผู้คนในจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงเป้าหมายการผลักดันให้เป็นเมืองแห่งดนตรีในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ และเกิดการมีส่วนร่วม อพท. มีเป้าหมายใช้ทุกเวทีนับจากนี้ไป สร้างการรับรู้ให้แก่คนในจังหวัด”

ทั้งนี้หากสุพรรณบุรีได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งดนตรี สิ่งที่จะผลักดันในขั้นตอนต่อไป คือการสร้างสตาร์ทอัพ หรือธุรกิจขนาดเล็ก ให้เกิดมีขึ้นในเมืองแห่งนี้ เพราะจะเกิดการเดินทางจาก 240 ประเทศสมาชิก ที่จะแวะเวียนเดินทางมาทำกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรม

จึงเป็นโอกาสที่ดีของเมือง ที่จะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและบริการ ในส่วนของ อพท. ก็ต้องมีการทบทวนแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่พิเศษตลอดจนการทำงาน จากเดิมที่ดูแลในเขตอู่ทอง ต้องปรับให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนฯ ครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ครูและบุคลากร ในเรื่องของดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศ ได้ส่งบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและนาฏศิลป์ มาร่วมเป็นวิทยากร 

กิจกรรมนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างความรับรู้ ให้แก่ภาคีเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทย ในการผลักดันยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์แห่งดนตรีขององค์การยูเนสโก้  

ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานต้นน้ำ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และเป็นไปในแนวทางการทำงานที่ นางปริศนา พงษ์ทัศศิริกุล ประธานกรรมการ อพท. ได้ให้แนวทางการพัฒนาเมืองสุพรรณ ให้ก้าวขึ้นเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!