fbpx
News Update

เด็กวัยอนุบาลไม่ยอมเขียนหนังสือ ยังไม่พร้อมหรือขี้เกียจ

Onlinenewstime.com : ปัญหาลูกไม่ยอมเขียนหนังสือ ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเป็นกังวลว่าลูกผิดปกติ ทั้งในด้านพัฒนาการทางสติปัญญา และกล้ามเนื้อมัดเล็กอาจพัฒนาไม่สมบูรณ์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มีการแข่งขันความสามารถของลูกมากขึ้น พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนเก่ง มีความสามารถ อ่านออกเขียนได้ สร้างความกดดันให้กับลูก ซึ่งธรรมชาติของเด็ก หากบังคับหรือกดดันมากๆ อาจทำให้เกิดปัญหาต่อต้านได้

การเขียน เป็นทักษะด้านหนึ่งที่ต้องอาศัยพัฒนาการตามวัย โดยเด็กสามารถจับดินสอ ใช้การทำงานร่วมกันของนิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วกลางได้ดี ที่อายุมากกว่า 4- 6 ปีขึ้นไป

ทางด้าน นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกในวัยอนุบาลยังเขียนหนังสือไม่ได้ เขียนไม่สวย เขียนกลับด้าน หรือเขียนอักษรผิดๆถูกๆ ซึ่งอาจเป็นพัฒนาการที่ปกติตามวัย

พ่อแม่ไม่ควรไปบังคับ ตำหนิหรือกดดันลูก การที่เด็กจะเขียนหนังสือได้ จะต้องอาศัยกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง มีการทำงานประสานกันของมือและตาที่ดี เมื่อลูกยังเขียนไม่ได้ พ่อแม่ควรส่งเสริมพัฒนาการด้านการเขียนให้เหมาะสมกับวัย ไม่เร่งและเคร่งเครียด จนทำให้เด็กรู้สึกต่อต้านไม่ชอบการเขียนหนังสือ

เด็กในวัยอนุบาลพ่อแม่ควรเสริมกิจกรรม เช่น การปั้นดินน้ำมัน การฉีกกระดาษทำงานศิลปะ แกะสติกเกอร์ ต่อบล็อกไม้ เพื่อเป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อ และการทำงานที่สัมพันธ์ของมือและตา

ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ลูกอ่อนล้า เบื่อหน่ายที่จะให้ความสนใจกับการเขียน เช่น เวลาหิว ช่วงที่เด็กเหนื่อย ง่วงนอน ดังนั้นควรหาช่วงเวลาที่ลูกพร้อมและผ่อนคลาย

การจะให้ลูกชอบทำสิ่งไหน พ่อแม่ควรสร้างความสนใจ ให้ลูกรู้สึกอยากทำสิ่งนั้นก่อน การให้ลูกมีโอกาสได้เลือกหนังสือที่จะเขียนเอง เลือกหยิบหนังสือที่ชอบ หรือสนใจที่จะเขียน ทำให้ลูกอยากฝึกจับดินสอเอง และฝึกการเขียนได้เอง เมื่อลูกทำได้ดี หรือยอมเขียน พ่อแม่ควรชมเชยลูก เพื่อให้ลูกมีกำลังใจและรู้สึกดีในการเขียนหนังสือต่อไป

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!