fbpx
News update

เชิญร่วมฟังเสวนา Jump to Future : ก้าวสู่ยุคดิจิทัล เสริมสร้างบริการกับแชทบอทผู้ดูแลสุขภาพจิตตลอด 24 ชม. โครงการ “แพลตฟอร์มกลาง บริการสุขภาพจิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์-AI”

Onlinenewstime.com : ในโอกาสเปิดตัวโครงการ แพลตฟอร์มกลาง เพื่อยกระดับการให้บริการสุขภาพจิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบอัตโนมัติในประเทศไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้การสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ดำเนินการโดย Thai Mental Health Technology and Innovation Center ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง Jump to Future : ก้าวสุ่ยุคดิจิทัล เสริมสร้างการบริการกับแชทบอทผู้ดูแลสุขภาพจิตตลอด 24 ชั่วโมง ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

วัตถุประสงค์ของงานเสวนานี้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของระบบบริการสุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีการจัดการ แชทบอทปัญญาประดิษฐ์เพื่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนคนไทย

แลกเปลี่ยนและรับฟังข้อมูลสภาวะการณ์ด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยท่ามกลางปัญหาวิกฤติ อุปสรรคและความท้าทาย รวมถึงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้หน่วยงานบริการด้านสุขภาพจิตของภาครัฐสามารถสร้างแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี

ภายในงาน พบกับ ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ
 • สุขภาพจิตไทยในยุค 5.0
  • โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
 • โอกาสและความท้าทาย ในการใช้เทคโนโลยีกับสุขภาพจิต
  • โดย นพ.เจษฎา ทองเถาว์ จิตแพทย์ชำนาญการ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ เจ้าของเพจคลินิกสุขภาพจิตนาย แพทย์เจษฎา
 • แนะนำโครงการ แพลตฟอร์มกลางสำหรับการสร้างเครื่องมือช่วยเหลือทางจิตใจเพื่อยกระดับการให้บริการสุขภาพจิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบอัตโนมัติในประเทศไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • โดย ทีม Mental Health Tech Discovery ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จากแรงบันดาลใจ สู่ใส่ใจแชทบอลสุขภาพจิต By ศิริราช
  • โดย ทีม Mental Health Tech Discovery คุณพณิดา โยมะบุตร นักจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อยากพักก็ทักมา กับ พักใจแชทบอทดูแลสุขภาพจิต
  • โดย นาวาโทหญิงปิยมาภรณ์ สิงห์คำ และ เรือตรีหญิง ณัฐวรรณ เอกทุ่งบัว ทีมนักจิตวิทยาพัฒนาแชทบอท พักใจ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
 • ใส่ใจกัน กับแชทบอท ใส่ใจกาญ
  • โดย คุณสิรยา อนุสนธิ์ และ คุณปิยพันธ์ คชาธรรม ทีมนักจิตวิทยาพัฒนาแชทบอท ใส่ใจกาญ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หน่วยงานบริการสุขภาพและผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://citly.me/Yn4bZ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063-996-1544 คุณกีรติ หรือ E-mail : [email protected]  

error: Content is protected !!