fbpx
Breaking News

เชิญชวนประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายในหลวง ร.9

king9_

Onlinenewstime.com : เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธี 2 ครั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน และวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมใจกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ ไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563

เพื่อให้ประชาชนมีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ด้วยดี ซึ่งที่ผ่านมานั้นมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ

รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ

ทั้งนี้พิธีเจริญพระพุทธมนต์จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง คือในวันที่ 28 พฤศจิกายน และวันที่ 5 ธันวาคมนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชน พร้อมทั้งชักชวนคนในครอบครัว รวมไปถึงบุตรหลาน ร่วมพิธีสวดมนต์ฯ เพื่อขัดเกลาจิตใจ ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตให้เป็นคนดีและคนเก่งต่อไป

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน ในส่วนของกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งกำหนดจัดพิธีดังกล่าว จำนวน 2 รอบ ได้แก่ เวลา 09.45 น. ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และเวลา 16.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ส่วนต่างจังหวัด ตามสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสวดมนต์อย่างพร้อมเพรียงกัน

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!