fbpx
Breaking News

เขียงสกปรกแหล่งเพาะเชื้อโรค แนะ ‘เลือก – ใช้ – เก็บ’ ถูกสุขลักษณะ

Onlinenewstime.com : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยเขียงสกปรกอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค แนะให้ความสำคัญตั้ งแต่การเลือก การใช้ และการเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ หมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ ช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร

นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยถึงอันตรายจากเขียงสกปรกว่า  เขียงถือว่าเป็นภาชนะที่สำคัญ ในการประกอบอาหาร โดยเป็นที่รองรับอาหารที่ ต้องการหั่น สับ ซอย ให้ได้ขนาด ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุก อาหารดิบ หรืออาหารพร้อมบริโภค แต่หากผู้บริโภค หรือผู้ประกอบอาหาร ละเลยในเรื่องการเลือก การใช้ และการเก็บเขียงแล้ว  ย่อมก่อให้เกิดการเจ็บป่วย ด้วยโรคระบบทางเดินอาหารตามมาได้

โดยเฉพาะเขียงที่สกปรก ไม่มีการล้างทำความสะอาดเป็นประจำ จะเป็นพาหะนำเชื้อโรคปนเปื้อนสู่อาหาร หรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบอาหาร จึงควรตระหนักถึงความสำคัญ ของเรื่องการเลือก การใช้ และการเก็บเขียงอย่างถูกสุขลักษณะ

นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า เขียงที่จำหน่ายทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ เขียงไม้และเขียงพลาสติก การเลือกซื้อ จึงควรเลือกเขียงที่มีพื้นผิวเรียบ ไม่มีรอยขูด หรือร่องเฉือนลึกลง จนไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้

ส่วนการใช้เขียงนั้น ควรทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน โดยเฉพาะเขียงทีใช้หั่นเนื้อสัตว์ ต้องล้างขจัดคราบไขมัน โดยน้ำยาล้างจาน แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด และห้ามนำผ้าที่สกปรกมาเช็ด เพราะจะเป็นสื่อที่นำเชื้อโรคมาปนเปื้อนอาหาร ที่มีการหั่น สับบนเขียงได้

นอกจากนี้ การประกอบอาหารแต่ละครั้ง ควรแยกเขียงสำหรับหั่นอาหารสุก ดิบ หรืออาหารพร้อมบริโภค เพราะเชื้อโรคสารพัดชนิดจากอาหารดิบ จะติดมากับอาหารที่จะบริโภคได้เช่นกัน

 “สำหรับบางช่วงที่เขียงไม่ได้ใช้งาน ต้องใช้ฝาชีครอบเขียง ในขนาดที่พอดี เพื่อป้องกันแมลงวันตอม ส่วนการเก็บรักษา เมื่อเลิกใช้งานแล้วนั้น ควรเก็บไว้ให้สูงกว่าพื้น และหากเป็นเขียงไม้ ต้องหมั่นนำออก ผึ่งแดดเพื่อป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นได้

ที่สำคัญต้องหมั่นทำความสะอาด และการดูแลรักษาเขียงอย่างถูกวิธีเป็นประจำ อันจะช่วยป้องกัน และลดภาวะเสี่ยงของการเจ็บป่วย ด้วยระบบทางเดินอาหารที่มีเขียงเป็นพาหะนำโรคได้” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!