fbpx
News update

“เกาะหมาก” ขึ้นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก

Onlinenewstime.com : นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. และ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. เข้าร่วมพิธีและรับมอบประกาศแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2022 (Top 100 Destination Sustainability Stories 2022) ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (ประเทศกรีซ) จัดโดย Green Destinations Foundation และหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เช่น ITB Berlin, Travellife, ASEAN Ecotourism Network และ Ecotourism Australia เป็นต้น

ซึ่งในปีนี้ เกาะหมาก จังหวัดตราด จากประเทศไทย และอยู่ในการดูแลพัฒนาและยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดย อพท.  ได้รับเลือกให้เป็น 1 ในแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก  

โดยมีการเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนจากทั่วโลกพิจารณาตามเกณฑ์สากล และ อพท. ได้จัดทำรายงานสถานะการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ของ Green Destinations Standard จำนวน 15-30 ข้อ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวพัฒนามาจากเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

ซึ่งการที่เกาะหมาก ได้เข้ารับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ อพท. วางไว้ตั้งแต่ต้นปี จึงถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จตามที่ อพท. วางเป้าหมายให้เกาะหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ Circular Economy ของประเทศไทย

และการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ อพท. ได้ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการจัดการที่ดีที่สุด หรือ Best Practice ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของตนที่เรียกว่า Sustainability Story เพื่อให้หน่วยงานบริหารแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกได้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วย 

สำหรับพื้นที่เกาะหมาก ได้ส่งเรื่อง “The journey to become the first low carbon destination in Thailand”  เป็นเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณฑ์สากล

ทั้งนี้ ในปี 2022  ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกที่ได้รับเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ในปีนี้ เช่น บ้านห้วยปูแกง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสาปยา (จังหวัดชัยนาท) เกาะเซนโตซา (ประเทศสิงคโปร์) เมืองไนเมเก้น (ประเทศเนเธอร์แลนด์) เมืองฮากาเนะและเมืองโอสึ (ประเทศญี่ปุ่น) เมืองนอมังดี (ประเทศฝรั่งเศส) โดยแต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับเลือกมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

error: Content is protected !!