fbpx
News update

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จับมือ “OR” ติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว

Onlinenewstime.com : เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าต่อยอดความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อติดตั้งชุดเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว (DC) ด้วยกำลังไฟฟ้าสูงถึง 120 กิโลวัตต์ภายใต้แบรนด์ EV Station PluZ I GWM

ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย (xEV Leader) ที่พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน

โดยครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างค่ายรถยนต์กับบริษัทชั้นนำของไทยที่ดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก ในการติดตั้งชุดเครื่องชาร์จ Co-Brand ร่วมกันครั้งแรกในประเทศไทย

มีเป้าหมายขยายในสาขานำร่องภายในปีนี้ 2 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของประเทศสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐและเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เป็นผู้ลงนาม

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “นับตั้งแต่ก้าวแรกจนเข้าสู่ปีที่สองของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีพันธกิจสำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าและบริการคุณภาพ ตลอดจนมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย

เรามีเป้าหมายที่จะขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ได้ทั้งสิ้น 55 แห่งภายในปี 2565 ผ่านการดำเนินงานสามรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

1. G-Charge Super Charging Station

2. สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ GWM Partner Store

3. Destination Charge หรือการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ

ความร่วมมือระหว่าง เกรท วอลล์ มอเตอร์ และ OR ในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายสถานีตามแหล่งชุมชนและสถานที่สำคัญๆ ทั่วไปในรูปแบบ Destination Charge

ซึ่งจะไม่เพียงช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกสบายและความอุ่นใจในระหว่างการเดินทางให้กับผู้บริโภค แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่จะผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เติบโต

พร้อมทั้งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอขอบคุณ OR ที่ได้ให้ความไว้วางใจและร่วมมือสนับสนุนการเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกันอย่างแข็งแกร่ง”

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจของ OR คือการสร้าง Seamless Mobility โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง

เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งมุ่งมั่นผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและการขนส่งให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem)

โดยความร่วมมือกับ GWM ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ OR ร่วมมือกับค่ายรถยนต์ที่มีความมุ่งมั่นและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ

ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้รถไฟฟ้าสามารถเข้าถึงสถานีชาร์จไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าแบรนด์ EV Station PluZ I GWM ในพื้นที่ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ รวมถึงพื้นที่ในโรงแรมชั้นนำ ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หันมาใช้รถไฟฟ้าและให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น

โดยความร่วมมือครั้งนี้ มีแผนที่จะขยายชุดเครื่องชาร์จ EV Station Pluz I GWM ในสาขานำร่องภายในปี 2565 และพร้อมที่จะแสวงหาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เครือโรงแรมชั้นนำ หรือพื้นที่อื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น”

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ OR ในการร่วมศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อเชื่อมโยงระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Roaming) ในสถานีชาร์จ EV Station PluZ

ให้ลูกค้าสามารถค้นหาสถานีชาร์จ EV Station PluZ จองเข้าใช้บริการ ชำระเงินออนไลน์ และตรวจสอบประวัติการใช้งานข้ามเครือข่าย (Roaming) ที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ (Seamless) ผ่านเครือข่ายสถานีชาร์จ EV Station PluZ ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station

ความร่วมมือดังกล่าว มีแผนที่จะขยายชุดเครื่องชาร์จ EV Station Pluz I GWM ในสาขานำร่องจำนวน 2 แห่งภายในปี 2565 เน้นติดตั้งที่แหล่งชุมชน และสถานที่ไลฟ์สไตล์ต่างๆ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก” (Global Intelligent Technology Company) มุ่งมั่นเคียงข้างเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม  

พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอัจฉริยะที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเดินทางที่สะอาด ปลอดภัย และสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคชาวไทย ควบคู่ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย และพร้อมที่จะยืนหยัดเป็นอีกหนึ่งกำลังและแรงใจเคียงข้างผู้บริโภคและสังคมไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไป

error: Content is protected !!