fbpx
News update

อีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์ ประกาศแต่งตั้งนางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

Onlinenewstime.com : อีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์ (“อีสท์สปริง”) บริษัทจัดการการลงทุนในภูมิภาคเอเชียที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 222,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ[1] ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential plc) วันนี้ได้ประกาศแต่งตั้งนางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการ

นางสาวดารบุษป์จะเข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานกำกับ โดยจะรายงานตรงต่อนางสาวเวนดี้ ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียและหัวหน้าฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย การตลาด และผลิตภัณฑ์ ของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์

นางสาวดารบุษป์จะเข้ามาดูแลรับผิดชอบธุรกิจของอีสท์สปริงในประเทศไทย พร้อมเป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจทั้งในส่วนผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อย รวมถึงการขยายเครือข่ายการจัดจำหน่าย การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า

การคิดค้นโซลูชันการลงทุน และการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของอีสท์ปริง นางสาวดารบุษป์สั่งสมประสบการณ์กว่า 24 ปีในเส้นทางอาชีพสายธุรกิจจัดการกองทุน

และบทบาทความรับผิดชอบล่าสุดคือเป็นผู้ขับเคลื่อนช่องทางธุรกิจผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนและธุรกิจลูกค้าสถาบัน ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยก่อนหน้านั้น นางสาวดารบุษป์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

นางสาวเวนดี้ ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียและหัวหน้าฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย การตลาด และผลิตภัณฑ์ ของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ กล่าวต้อนรับการเข้าดำรงตำแหน่งครั้งนี้ว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณดารบุษป์สู่อีสท์สปริง

หลังจากความสำเร็จในการควบรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ด้วยประวัติการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในการสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจและส่งเสริมวัฒนธรรมความสำเร็จภายในทีม

ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในช่วงเวลาที่เรากำลังขยายธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


[1]   AUM ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

error: Content is protected !!