fbpx
News update

อาร์เอส กรุ๊ป รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS การันตีบริหารจัดการพลังงานในอาคารสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Onlinenewstime.com : บริษัท อาร์เอส (จำกัด) มหาชน หรือ อาร์เอส กรุ๊ป รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารสำนักงาน ประจำปี 2564 จากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งตอกย้ำให้เห็นว่า อาร์เอส กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน ด้วยการออกแบบอาคารที่มีแนวคิดด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานจาก MEA พร้อมเดินหน้าโครงการด้านความยั่งยืนในทุกมิติทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คุณวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สำนักงานใหม่ของอาร์เอส กรุ๊ป เป็นอาคารที่มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงาน สร้างขึ้นภายใต้คอนเซปต์ ทันสมัย เรียบง่าย และยั่งยืน (Minimal design, Simple space & Timeless) โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคารและสื่อถึงภาพลักษณ์ของ อาร์เอส กรุ๊ป ตามแนวทางมินิมอล และลดทอนการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

ขณะที่ภายในอาคารมีการจัดสรรและใช้พื้นที่ได้อย่างเป็นประโยชน์ครบทุกมิติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน และเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง

พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อทำหน้าที่จัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมในอาคาร รวมถึงการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและตรวจตราระบบการทำงานภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ”  

นอกจากการบริหารอาคารตามแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานแล้ว อาร์เอส กรุ๊ป ยังมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

โดยตั้งแต่ปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “แยก แลก รักษ์”เพื่อลดการใช้กระดาษในระยะยาว โดยสามารถนำกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไปแล้วกว่า 12 ตัน ซึ่งเทียบเท่าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กว่า 8,000 กิโลกรัม และลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 200 ต้น

และ โครงการ “RS NET ZERO: Think-ก่อน-ทิ้ง Plastic” ที่นำขวดน้ำพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในองค์กร 

ทั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแง่กระบวนการผลิตสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันความรู้ให้แก่พนักงานและชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ทาง www.rs.co.th และ https://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL

error: Content is protected !!