fbpx
Breaking News

อยู่บ้านต้านโควิด-19 กักตัวแต่ไม่กักใจ ชวนอ่านสร้างสุข เยียวยาใจด้วย คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ

Onlinenewstime.com : ธนาคารจิตอาสา และ ความสุขประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรม ‘อ่านสร้างสุข’ ชวนคนไทย ใช้การอ่านค้นหาความสุขในช่วงวิกฤติโควิด-19

แนะนำหนังสือ ‘คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ’ จำนวน 4 เล่ม สำหรับ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภูมิคุ้มใจฉบับมหาชน ฉบับครอบครัวที่ต้องห่างกัน (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ต้องกักตัว)  ฉบับคู่รักที่ต้องอยู่ด้วยกัน และฉบับครอบครัวและเด็ก ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย ด้วยการดาวน์โหลดอ่านฟรีออนไลน์ ในเว็บไซต์ HappinessisThailand.com

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!