fbpx
News update

อพท.จับมือ มทร. ศรีวิชัย ใช้งานวิจัยหนุนชุมชนในพื้นที่พิเศษฯ

Onlinenewstime.com : เมื่อเร็วๆนี้ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) นำงานวิจัยของ มทร. ศรีวิชัย

มาใช้ขับเคลื่อน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่พิเศษของ อพท. โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. และผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นสักขีพยาน  

ความร่วมมือครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ ทำให้ชุมชนได้เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวของชุมชนและการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่ความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ณ ห้องประชุมสมิหลา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

error: Content is protected !!