fbpx
News Update

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เปิดตัวเกม Piggy Run ครั้งแรกในไทย

Onlinenewstime.com องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) เดินหน้ายกระดับสวัสดิภาพสัตว์ต่อเนื่อง พร้อมชวนประชาชน ร่วมแก้ปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ผ่านการร่วมเล่นเกม “Piggy Run” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เพื่อนำมาสู่การผลักดันด้านสวัสดิภาพสัตว์ และยกเลิกการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคแบบรวมกลุ่มในสัตว์ฟาร์ม อันจะส่งผลต่อการเกิดวิกฤติเชื้อดื้อยา ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตคนจำนวนมาก

นายโชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า “ปัจจุบันสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรม ยังต้องทนทุกข์ทรมานจากวิธีการเลี้ยงที่ขัดต่อสวัสดิภาพสัตว์ เช่น การใช้กรงขังคอกทั้งชีวิต หรือการตัดตอนอวัยวะอย่างเจ็บปวด เป็นต้น

วิธีการเหล่านี้นำไปสู่การใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนมหาศาล เพื่อป้องกันความเจ็บป่วยจากสภาพความเป็นอยู่ที่โหดร้าย และนำไปสู่การเกิดเชื้อดื้อยาในฟาร์มสัตว์อุตสาหกรรม และส่งต่อมายังผู้บริโภค รวมถึงแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

เกม Piggy Run จึงเป็นการจำลองให้เห็นว่า สัตว์ฟาร์มต้องเจออะไรบ้าง โดยบอกเล่าผ่านหมูน้อย Piggy โดยที่ผู้เล่นต้องเผชิญความท้าทาย ด้วยการขยับหัวเพื่อช่วยให้หมูรอดจากภัยต่างๆ ซึ่งรับรองว่าทุกคนจะตื่นเต้นท้าทายกับสถานการณ์ในเกม พร้อมกับการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการณรงค์ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม และลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคไปพร้อมกัน”  

เกม Piggy Run เป็นเกมแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่น สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยหมูให้รอดจากภัยร้ายต่างๆ โดยสถานการณ์ในเกม สะท้อนมาจากปัญหาการเลี้ยงหมูในฟาร์มอุตสาหกรรม ที่ยังขาดความใส่ใจด้านสวัสดิภาพ ทำให้ฟาร์มอุตสาหกรรม จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะแบบเกินความจำเป็นในฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น โดยปราศจากการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งมาจากการเลี้ยงที่ไม่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์นั่นเอง

โดยปัจจุบัน วิกฤติเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาปีละกว่า 38,000 คนหรือมีผู้เสียชีวิตทุกๆ 15 นาที

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเล่นเกม Piggy Run เพียงเข้าไปที่ลิงก์ Instagram https://bit.ly/2X37OJ4 หรือ Facebook https://bit.ly/3jVBZdw   พร้อมติด #PiggyRun #WorldAnimalProtection และสามารถแชร์ต่อให้เพื่อนและครอบครัวได้ร่วมสนุกและช่วยหมูไปพร้อมกัน

ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มให้ดีขึ้น และลดปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไร้ความรับผิดชอบในฟาร์มอุตสาหกรรมด้วย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!