fbpx
Breaking News

หลักสูตร ‘Smart Restaurant 2020’ สำหรับเจ้าของร้านอาหารมือใหม่และมือเก๋า

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระตุ้นธุรกิจร้านอาหารไทยต้องเร่งเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันยุค New Normal ก่อนสายเกินไป เปิดหลักสูตร Smart Restaurant 2020 ระดมเจ้าของธุรกิจร้านอาหารมือโปร และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจร้านอาหาร มาถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าของร้านอาหารมือใหม่และมือเก๋า พร้อมปรับตัวเพิ่มช่องทางการขาย ผ่านระบบออนไลน์ และเดลิเวอรี่สร้างยอดขายโตได้ไม่รู้จบ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เกิดปรากฎการณ์ครั้งใหญ่ของโลก ที่เปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิต และการทำธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว  อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ก้าวเข้าสู่ยุค New Normal มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการติดต่อแบบเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน และใช้เวลาอยู่ในที่พักอาศัยกันมากขึ้น

ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะร้านอาหาร ที่หน้าร้านมีจำนวนลูกค้าลดน้อยลง ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร จึงจำเป็นต้องปรับวิธีการบริหารจัดการร้านอาหาร ให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้

อธิบดี กล่าวต่อว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร เพราะเป็นเรื่องหลักของการดำรงชีพ และเป็นธุรกิจ ที่คนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติอื่นๆ

ประกอบกับมีธุรกิจร้านอาหาร ที่กำลังเติบโตเกิดขึ้นมากมาย เกิดการจ้างงานจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ  แต่จากการวิเคราะห์พบว่า อุปสรรคสำคัญในการเติบโตของร้านอาหารคือ การบริหารจัดการธุรกิจ ที่ไม่ได้มาตรฐาน และขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี”

 “กรมฯ จึงได้เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Smart Restaurant 2020” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจร้านอาหารมาถ่ายทอดความรู้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม รุ่นละ 60 ธุรกิจ อบรมรุ่นละ 6 วัน  คือ

1) ‘กลุ่มมือใหม่’ เป็นธุรกิจร้านอาหาร ที่เปิดให้บริการมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี จะเริ่มอบรม ระหว่างวันที่ 3, 6, 10, 13, 17 และ 20 สิงหาคม 2563 โดยเนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับการสร้างร้านอาหารให้เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยม การจัดการร้าน การออกแบบร้านให้โดนใจ และการทำบัญชี ที่ผู้ประกอบธุรกิจควรรู้    การใช้ระบบเดลิเวอรี่ Social Media และเทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มยอดขาย การสร้างระบบแฟรนไชส์ และการจัดการสต๊อกวัตถุดิบและเมนู และ Food Safety & Food waste ซึ่งช่วยให้ร้านอาหารมือใหม่ มีพื้นฐานที่จะนำมาบริหารจัดการร้าน ให้มีคุณภาพและเติบโตไปเป็นมืออาชีพต่อไป”

2) สำหรับ ‘กลุ่มมือโปร’ เป็นธุรกิจร้านอาหาร ที่เปิดให้บริการมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป จะเริ่มอบรมระหว่างวันที่ 26 – 27, สิงหาคม 2 – 3, 9 – 10 กันยายน 2563 โดยหลักสูตรฯ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ด้านการปรับตัว โดยใช้เทคโนโลยีในยุค 5G มาช่วยบริหารจัดการร้านอาหาร  การสร้างร้านให้เป็นที่รู้จัก เทคนิคการเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ การจัดการบัญชี การใช้ Social  Media อย่าง Line Official Account เพื่อสื่อสารไปยังลูกค้าจำนวนมาก ในเวลาอันรวดเร็ว การโฆษณาผ่าน Facebook การบริหารบุคลากร การบริหารสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ กลยุทธ์การจัดซื้อ และการควบคุมต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้ร้านอาหารลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไปได้”

“ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจ สามารถรับชมถ่ายทอดสดการอบรมได้ ทาง Facebook : กองธุรกิจบริการ ตามวันที่ระบุในข้างต้น

ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร  จำนวนทั้งสิ้น 15,981 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 106,916.62 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) และมีแนวโน้ม การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึ้น แต่จากสถานการณ์วิกฤต ทำให้เห็นว่าการทำธุรกิจร้านอาหาร ไม่สามารถจะมีหน้าร้านเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป

ผู้ประกอบธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีช่องทางการขาย ที่หลากหลาย โดยเฉพาะผ่านระบบออนไลน์ จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดวิกฤตขึ้น ร้านอาหารไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ที่สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบการขายแบบเดลิเวอรี่ได้อย่างรวดเร็ว ก็จะสร้างยอดขายให้เติบโตได้แบบก้าวกระโดด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ทักษะในการบริหารจัดการร้านอย่างรอบด้าน  และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่คนทำธุรกิจต้องเข้าใจ”อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!