fbpx
Breaking News

‘แม็คโคร’ อาสาเป็น ‘หน่วยรับบริจาคโลหิตชุมชน’ 100 สาขา สภากาชาดไทย

Onlinenewstime.com : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งสำคัญ ในการเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ แม็คโครกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ หวังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใจบุญ  ตุนเลือดสำรอง ตั้งเป้า 3 ล้าน ซีซี

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ด้วยเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งต่อชุมชนและประเทศ แม็คโคร ได้ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือ เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ในสาขาของแม็คโคร กว่า 100 สาขา ทั่วประเทศในปี 2563  ภายใต้โครงการ “บริจาคโลหิต ปันน้ำใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในชุมชน ที่มีจิตกุศลต้องการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

“แม็คโครมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตในท้องถิ่นให้กับพี่น้องประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และทำให้การบริจาคโลหิต เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากขึ้นในแม็คโคร 100 สาขาทั่วประเทศ รองรับปัญหาการขาดแคลนโลหิต ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดหวังว่า ลูกค้าสมาชิกของแม็คโคร พี่น้องประชาชนในชุมชนจะมาร่วมทำบุญใหญ่ด้วยกัน โดยตั้งเป้าหมาย 3 ล้าน ซีซี”

ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณชัยเวช นุชประยูร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า แม้สถานการณ์การจัดหาโลหิตของประเทศในภาพรวม สามารถจัดหาโลหิตของทั้งประเทศได้ตามเป้าหมาย ในปี 2561 (จัดหาโลหิตได้ จำนวนทั้งสิ้น 2,649,216 ยูนิต)

แต่ปัญหาสำคัญคือ ปริมาณโลหิตสำรองยังไม่สม่ำเสมอ มีการขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลา และบางเดือน ดังนั้น การรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิตใหม่ และคงไว้ซึ่งผู้บริจาคเก่า ให้บริจาคซ้ำปีละ 2- 4 ครั้ง จำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

“การบริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ปีละ 4 ครั้ง และไม่เป็นอันตรายกับผู้บริจาค ที่ผ่านมาพบว่าผู้บริจาคส่วนใหญ่บริจาคไม่สม่ำเสมอ เฉลี่ยคนละ 1-2 ครั้งต่อปี ทั้งที่ควรบริจาคได้ 4 ครั้งต่อปี การจัดหาโลหิตจึงไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และส่งผลต่อปริมาณโลหิตสำรอง ซึ่งจะต้องเพียงพอใช้ทั้งในยามปกติ และในกรณีเร่งด่วน

ซึ่งแต่ละปีความต้องการโลหิตจะเพิ่มมากขึ้นปีละ  8 – 10% ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงเป็นทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค โดยใช้สาขาของแม็คโครทั่วประเทศ เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต”

ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลัก ในการจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยองค์การอนามัยโลก ตั้งเป้าหมายจะต้องจัดหาโลหิตให้ได้ร้อยละ 3 ของประชากร 

ประเทศไทยมีจำนวนประชากรทั่วประเทศกว่า 69 ล้านคน ต้องจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ ให้ได้ปีละ 2,600,000 ยูนิต  สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถติดตาม ตารางการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตได้ที่ เว็บไซต์ หรือ Facebook

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!