fbpx
Breaking News

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์

Onlinenewstime.com : โครงการประกวดนวัตกรรม การจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา เปิดรับผลงานวันนี้ – 15 มีนาคม 2564 และประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2564

โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ เป็นกิจกรรมต่อยอดในโครงการ Zero Waste ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องนำนวัตกรรมต่างๆ ที่ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเป็นแนวคิด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในอนาคต

ประเภทการประกวด

  1. ประเภทการรวบรวมและขนส่งขยะ
  2. ประเภทการลดและกำจัดขยะ แบ่งเป็น 2 พื้นที่คือ พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทั่วไป

ดูรายละเอียดได้ที่ข้อมูลโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ พร้อมแบบฟอร์มการสมัครใน ลิงก์

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!