fbpx
Breaking News

สหพัฒน์ จัดโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ปี 5” ตามหาตัวแทนเด็กดี สร้างแรงบันดาลใจพร้อมปลูกฝังการคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม

Onlinenewstime.com : ความดี ถึงแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่ก็ทำให้มีความสุขทางใจและมีความภูมิใจในตัวเองได้ การปลูกฝังความดีให้ลูกหลานตั้งแต่ยังเด็ก นอกจากจะส่งผลให้เขาเป็นคนดีในอนาคตแล้ว ยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติอีกด้วย หากสังคมของเรามีแต่ความดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ก็จะมีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นและทำให้บ้านเมืองสงบสุข

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มองเห็นความสำคัญในการทำความดี จึงได้จัดโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ตอน… ยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี 5” ส่งเสริมเด็กดี สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทำความดี

ซึ่งเป็นโครงการที่เฟ้นหาตัวแทน เด็กดี มีคุณธรรม และความซื่อสัตย์ พร้อมส่งเสริมให้เยาวชน มีความประพฤติที่ดี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เยาวชนคนอื่น หันมาทำความดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมองเห็นว่า การทำดีต่อสิ่งแวดล้อม ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้ดีได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการคัดแยกขยะให้กับเด็ก ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้เกี่ยวกับ “โครงการธนาคารขยะออมทรัพย์ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการลดปริมาณขยะ โดยคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ กับขยะทั่วไป และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

ทำให้ใช้งบประมาณในการกำจัดขยะน้อยลง และสามารถนำไปพัฒนาชุมชนในด้านอื่นได้ รวมถึงทำให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมา หากไม่เห็นความสำคัญ ของการคัดแยกขยะ ซึ่งการเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ จะเป็นการสร้างพฤติกรรม และคาดว่า จะเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต โดยในสิ้นปีนี้จะมีกว่า 100 โรงเรียน ที่ได้รับความรู้จากโครงการธนาคารขยะออมทรัพย์

นายปริญญา สิทธิดำรง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สหพัฒน์ได้จัดโครงการสหพัฒน์ให้น้องอย่างต่อเนื่อง มาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยเราได้ตามหาน้อง ๆ ที่เป็นเด็กดี มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเยาวชนในสังคมไทย

และในปีนี้เรายังคงเดินหน้าปลูกฝัง พร้อมให้ความรู้ เกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะออมทรัพย์ โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และสามารถนำความรู้ ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง รวมถึงโรงเรียนและชุมชนด้วย

ซึ่งเราได้ให้วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านการคัดแยกขยะ มาให้ความรู้กับน้อง ๆ พร้อมทั้งสอนน้อง ๆ DIY สิ่งของจากขยะเหลือทิ้ง ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้เราอยากให้เด็ก ๆ และคนในชุมชนได้รับความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง จึงได้มอบถังขยะและตาชั่ง ให้กับโรงเรียนที่เราไปทำกิจกรรม พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ และอุปกรณ์กีฬามอลเทน ให้กับทางโรงเรียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่เยาวชน”

ขยะที่เราทิ้งลงถังไปในแต่ละวัน หากไม่ได้รับการคัดแยก อาจส่งผลกระทบ ไปถึงส่วนรวม และระบบนิเวศได้ หากเราตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ พร้อมปลูกฝังเรื่องการแยกขยะให้กับเด็กรุ่นใหม่ จนเคยชินเป็นนิสัย ก็จะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ในชุมชนที่พักอาศัยของเราได้เช่นกัน

ติดตามกิจกรรมการทำความดีของน้อง ๆ เยาวชนไทย ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22 และทุกวันเสาร์ เวลา 7.30-8.00 น. ทางช่องฟ้าวันใหม่ และสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube สหพัฒน์ให้น้อง

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!