fbpx
News Update

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”ตอน “โรคผิวหนังที่มากับน้ำท่วม”

Onlinenewstime.com : ในช่วงภาวะฤดูฝนอย่างนี้ ปัญหาน้ำท่วมและน้ำท่วมขัง ในพื้นที่หลายๆ แห่งของประเทศไทย คงเป็นปัญหาใหญ่ สิ่งสำคัญก็คือเมื่อฝนตกก็เกิดน้ำท่วมขัง บางคนเดินย่ำน้ำบนพื้นถนน ซึ่งเป็นน้ำที่ไม่สะอาด หรือน้ำที่ล้นเอ่อมาจากท่อระบายน้ำทิ้ง ทำให้ส่งผลกระทบถึงสุขภาพเท้าของเรา ซึ่งโรคที่ตามมากับน้ำ คือ โรคผิวหนัง โดยน้ำจะพัดพาสิ่งสกปรก สารเคมี รวมถึงเชื้อโรคต่าง ๆ ให้แพร่กระจาย และปะปนอยู่ในน้ำที่ท่วมขัง

นอกจากนี้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้สัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกแมลง ต้องหนีน้ำออกจากถิ่นที่อยู่เดิมมาอาศัยในที่แห้งร่วมกับมนุษย์มากขึ้น จากสาเหตุดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงก่อให้เกิดโรคผิวหนังที่มาพร้อมกับช่วงฤดูฝนและภาวะน้ำท่วมขัง

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยหรือ DST ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคม และเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.13 ตอน “โรคผิวหนังที่มากับน้ำท่วม ” ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช ผู้ช่วยวิชาการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และนพ.โกวิท คัมภีรภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรและ พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเป็น ผู้ดำเนินรายการ

สำหรับผู้สนใจท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง“โรคผิวหนังที่มากับน้ำท่วม” สามารถฝากข้อมูลได้ที่เพจครบเครื่องเรื่องผิวหนัง หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!