fbpx
News update

สภาองค์กรของผู้บริโภค แนะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหล รวบรวมหลักฐาน ยื่นขอชดเชยทันที

Onlinenewstime.com : สภาองค์กรของผู้บริโภค แนะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โรงงาน อินโดรามา โพลิเอสเตอร์ ใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เกิดการรั่วไหลของน้ำมันถ่ายเทความร้อน โดยเป็นสารกลุ่มอะโรเมติกเบนซิน ซึ่งเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเวลา 6.00 – 6.15 น. และเบื้องต้นได้รับการแก้ไขแล้วแต่ขณะนี้ยังคงมีกลิ่นกระจายอยู่เป็นวงกว้าง ทั้งในพื้นที่เขตจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานคร (ที่มาข้อมูล : https://bit.ly/3dyIin3)

ขณะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ที่พักอาศัยบริเวณโรงงานต้องโยกย้ายที่พักชั่วคราว และส่งผลให้มีโรงเรียน มหาวิทยาลัยต้องงดการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากการฟุ้งกระจายของสารเคมีซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่อร่างกายดังนี้ (ที่มาข้อมูล : https://bit.ly/3Sl5fJa)

 • มีอาการมึนงง ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะและทำให้หมดสติได้
 • การสัมผัสของเหลว หรือไอเบนซีนที่ความเข้มข้นต่ำ จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่ตาหรือผิวหนัง มีอาการหายใจติดขัด เป็นผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อน มีอาการบวมพอง ผิวหนังแห้ง และตกสะเก็ด
 • การสูดดมที่ความเข้มข้นสูง จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง หายใจติดขัด ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้
 • หากดื่มเข้าร่างกายทางระบบทางเดินอาหารในปริมาณน้อย จะทำให้วิงเวียนศีรษะ อาเจียน หากได้รับมากจะทำให้เกิดการปวดท้องรุนแรง เยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบ ชัก และทำให้เสียชีวิตได้
 • หากได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้ เช่น ได้รับที่ความเข้มข้น 7,500 ppm (ความข้นข้น หนึ่งส่วนในล้านส่วน) ใน 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือ มากกว่า 20,000 ppm ในเวลา 5 – 10 นาที
 • อาจส่งผลต่อร่างกายได้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม จากสิทธิของผู้บริโภคสากล ระบุไว้ในข้อที่ 8 ว่า “ ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและยังชีพได้อย่างปลอดภัย (The Right To a Healthy Environment) เป็นสิทธิที่จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น หมายรวมถึงสิทธิที่จะได้รับการป้องกันจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคแต่ละคนไม่สามารถควบคุมได้เอง สิทธินี้ต้องยอมรับถึงความต้องการที่จะได้รับการคุ้มครองและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตลอดชั่วอายุเราไปจนชั่วอายุลูกหลานอีกด้วย” (ที่มาข้อมูล : https://bit.ly/3fcFLiL)

ดังนั้น หากผู้บริโภคคนใดได้รับอันตรายจากกรณีสารเคมีรั่วไหล สามารถยื่นร้องเรียนขอชดเชยความเสียหาย ได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยเก็บหลักฐานเพื่อร้องเรียน ดังต่อไปนี้

 1. หากมีอาการให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมขอใบรับรองแพทย์เขียนระบุอาการและแจ้งสาเหตุว่าเกิดจากการสูดดมและรับสารเคมีดังกล่าว
 2. ระบุหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เกิดเหตุ เช่น ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยใกล้โรงงาน
 3. กรณีได้รับผลกระทบถึงขั้นต้องย้ายที่อยู่อาศัยชั่วคราว ให้เก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายไว้ด้วย เช่น ใบเสร็จค่าที่พัก
 4. ลงบันทึกประจำวันกับสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อยืนยันว่าได้รับกลิ่นและได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เช่น ได้รับความเดือดร้อนในการอยู่อาศัย
 5. รวบรวมหลักฐาน ยื่นร้องเรียนขอชดเชยความเสียหาย ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ สามารถเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่สภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อประสานเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและปกป้องสิทธิของผู้บริโภค

 • ร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th คลิกลิงก์ https://crm.tcc.or.th/portal/public
 • อีเมล : complaint@tcc.or.th 
 • โทรศัพท์ : 02 239 1839 กด 1
 • ไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official) : @tccthailand คลิกลิงก์ https://lin.ee/uhDyO1U
 • อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก (Facebook Inbox) ​: สภาองค์กรของผู้บริโภค
error: Content is protected !!