fbpx
News update

สนับสนุนโครงการแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต

Onlinenewstime.com : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA โดยนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัทฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์พิเศษ  วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในฐานะที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการเยาวชน ช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมี นายเกรียงไกร  จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการเยาวชน ช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต” ถือเป็นการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ลงมือทำอย่างจริงจัง จากภาคีหลายภาคส่วน 

ทั้งส่วนราชการนำโดยกรุงเทพมหานคร ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนสีทาผนัง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมภาพวาดฝาผนังในสถานศึกษาต่างๆ โดยการนำร่องครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร และใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

พร้อมเดินหน้าขยายโครงการแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริตไปยังจังหวัดต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตในทุกรูปแบบให้กับเยาวชนไทยที่กำลังจะเติบโตไปเป็นกำลังของชาติต่อไป

error: Content is protected !!