fbpx
Breaking News

สธ. ประกาศความพร้อมรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว

Onlinenewstime.com : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยกระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมระบบบริการ ทั้งสถานบริการ เครื่องมือ ยา บุคลากร อสม. พร้อมดูแล หากเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ เพื่อให้ประชาชน สามารถประกอบอาชีพ กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติมากที่สุดในแบบ new normal

วันนี้ (4 ตุลาคม 2563) ที่ ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3 จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวว่า การอนุมัติให้มีการผ่อนใช้มาตรการ ไปจนถึงการเปิดประเทศ จะต้องเป็นการอนุมัติโดย ศบค. ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลความรู้ ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเตรียมความพร้อมระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้มากที่สุดในแบบ New normal

ประเทศไทยได้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค บูรณาการทำงานทุกภาคส่วนทั้ง  ฝ่ายความมั่นคง ปกครอง สาธารณสุข ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และขอความร่วมมือจากประชาชน สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างระหว่างกันให้มากที่สุด 

สิ่งสำคัญที่สุดคือ การ์ดอย่าตก ออกจากบ้านต้องมีหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวไว้ เพียงแค่นี้ก็จะทำให้เราปลอดภัย

“สำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละจังหวัด เพราะหลักการให้บริการสาธารณสุข เรามีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โรงพยาบาลที่เป็นหลัก ดูแลเรื่องโควิดในแต่ละจังหวัดมีความพร้อมอยู่แล้ว ทั้งเรื่องยา เวชภัณฑ์ ชุด PPE  แพทย์ พยาบาล บุคลากร และอสม. รวมทั้งระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุน ถ้า ศบค. จะเปิดรับนักท่องเที่ยว ” นายอนุทิน กล่าว

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!