fbpx
Breaking News

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นตลาดหลักปี 63 มีจำนวน 11.10-11.30 ล้านคน

temple thai tourist

Onlinenewstime.com : ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 24-30 ม.ค. 2563 นี้ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะยังมีบรรยากาศที่ดี โดยคาดว่าในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 365,500 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เติบโตใกล้เคียงกับตรุษจีนปีที่ผ่านมา ด้วยการทำตลาดอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrivals เป็นปัจจัยที่สนับสนุนในการทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน        

สำหรับทิศทางตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยตลอดทั้งปี 2563 ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม จากการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ทิศทางเศรษฐกิจจีนที่เติบโตชะลอลง และการแพร่ระบาดของโรคปอด ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ไทยยังคงเป็นประเทศที่ชาวจีนเลือกเป็นจุดหมายในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ

อีกทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคปอดอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ อานิสงส์จากการที่นักท่องเที่ยวจีน จะปรับแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวระยะใกล้แทนการไปเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งอาจยังมีประเด็นความไม่สงบ ก็คาดว่าจะสนับสนุนให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะมีประมาณ 11.10-11.30 ล้านคน หรือเติบโตประมาณ 1.6%-3.5% ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 550,000–560,000 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 1.1%-2.8% จากปี 2562

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!