fbpx
News Update

ศบค. มีมติการผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่ เริ่ม 21 มิถุนายนนี้

Onlinenewstime.com : นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า การประชุม ศบค. โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมฯ มีมติการผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่ สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร บังคับใช้ 21 มิ.ย. 64 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้


1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) – 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้ไม่เกิน 50 คน ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. สามารถนั่งทานในร้านอาหารได้ งดการจำหน่ายสุราในร้าน กรณีร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ สามารถนั่งรับประทานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ศูนย์การค้าเปิดทำการได้ไม่เกิน 21.00 น. ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก และงดการเล่นกีฬา ยกเว้นกลางแจ้ง และสามารถแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชม


2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) – 11 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส

สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้ไม่เกิน 100 คน ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. สามารถนั่งรับประทานในร้านอาหารได้ งดการจำหน่ายสุราในร้าน สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากได้ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สถานที่เล่นกีฬาสามารถเปิดบริการได้ทุกประเภทแต่ต้องไม่เกิน 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม


3. พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) – 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว สมุทรสงคราม

สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้ไม่เกิน 150 คน งดการจำหน่ายสุราในร้าน สถานที่เล่นกีฬาสามารถเปิดบริการได้ทุกประเภท และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชม


4. พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) – 53 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี

สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้ไม่เกิน 200 คน สถานที่เล่นกีฬาสามารถเปิดบริการได้ทุกประเภท และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชม

โดยจะเริ่มผ่อนคลายตามมาตรการดังกล่าวในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ประเภทสถานที่กักกัน  สถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ) เดินทางเข้าประเทศทางอากาศ รัฐจะสนับสนุนค่าตรวจหาเชื้อโควิด เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย สถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) รับรองคนไทยที่เป็นแรงงานไทยเดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ และกรณีผู้มีสัญชาติไทย ที่ประสบปัญหาทุกข์ยากในต่างประเทศ (กลุ่มเปราะบาง)  สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine : SQ) ผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้าประเทศทางบก  รัฐยังคงรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย คือ หลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนในแต่ละจังหวัด เดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีเป้าหมายให้บริการวัคซีน 10 ล้านโดสในเดือนกรกฎาคม โดยพิจารณาจัดสรรวัคซีน ให้กับผู้ที่ได้จองวัคซีนล่วงหน้าในระบบหมอพร้อม (ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) ก่อน

รวมทั้งพิจารณาให้กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างน้อย 5 ล้านโดส และให้ภูเก็ต ได้รับวัคซีนที่เข็ม 2 อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!