fbpx
News Update

วิศวะมหิดล ร่วมกับ ขร. และสนข. ต่อยอด BKK Rail แอปรวมข้อมูลเดินรถไฟฟ้าครบทุกเส้นทาง

Onlinenewstime.com : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และรศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง (CLARE) เข้าพบ ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ณ กระทรวงคมนาคม  ในโอกาสเข้ารายงานการต่อยอดโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน BKK Rail ซึ่งพัฒนาโดยทีมกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง (CLARE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ในการเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางรถไฟฟ้า จากทุกหน่วยงานผู้ให้บริการทุกเส้นทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ทางกระทรวงคมนาคมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ นักวิชาการกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง (CLARE) กล่าวว่า แอปพลิเคชัน BKK Rail ปัจจุบันแสดงข้อมูลรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ประกอบด้วย 7 ฟังก์ชั้น  

  1. ค้นหาได้ทุกเส้นทางรถไฟฟ้า ทั้ง BTS, BEM และ ARL หรือ Airport Rail Link  เพื่อวางแผนเดินทางและทราบค่าโดยสารที่ประหยัดที่สุด  
  2. แสดงเวลาตารางการเดินรถ
  3. รายละเอียดเส้นทาง  
  4. ตำแหน่ง ชื่อและรหัสสถานี ราคาค่าโดยสาร
  5. แสดงจำนวนที่ว่างอาคารจอดรถ รฟม.
  6. แสดงเวลาขบวนรถเข้า-ออก สถานี ARL
  7. แสดงสถานะความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในเขต กทม. และปริมณฑล

โดยจุดเด่นของแอปพลิเคชัน BKK Rail คือ สามารถรองรับการค้นหาเส้นทาง ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ นับเป็นแอปพลิเคชันแรกในประเทศไทย ที่มีการรวบรวมข้อมูลการเดินรถไฟฟ้า และข้อมูลรถไฟฟ้าที่ครบถ้วนของทุกหน่วยงานที่ให้บริการรถไฟฟ้า ได้แก่ BTS, BEM และ ARL

ทั้งยังเป็นแอปแรก ที่สามารถแสดงเวลารถที่เข้าและออกจากชานชาลา สถานีรถไฟ Airport Link แบบ Real Time ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเดินทางและนักท่องเที่ยว ตลอดจนเชื่อมต่อข้อมูล รองรับเส้นทางต่อขยายระบบรางต่างๆในอนาคต

แอปพลิเคชัน BKK Rail นี้จะช่วยให้ประชาชนที่ใช้บริการ สามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และตัดสินใจได้รวดเร็ว โดยทราบค่าใช้จ่าย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้เดินทางได้ถูกที่สุด เดินทางผ่านสถานีน้อยที่สุด และใช้เวลาเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วที่สุด ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKK Rail ได้ฟรี ทั้งสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ได้ที่ลิ้งค์

ด้าน ขร. และ สนข.ได้วางแนวทาง ที่จะร่วมประสานขับเคลื่อนการพัฒนาแอปพลิชัน BKK Rail ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบอื่นๆให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมประชาชน มาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมืองที่ยั่งยืนและลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม ยังสนับสนุนในหลักการพัฒนาโครงการระบบขนส่งทางราง ร่วมกับการพัฒนาพื้นที่เมือง โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าศาลายา เพื่อเป็นต้นแบบของกระทรวงฯ ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคมนาคมขนส่งและการพัฒนาเมืองสมัยใหม่แบบผสมผสานตามแนวทาง Transit-Oriented Development (TOD)

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!