fbpx
News update

วิศวะมหิดล นำทัพ 7 ทีม หุ่นยนต์ไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรี หลังคว้ารางวัล World RoboCup 2022

Onlinenewstime.com : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานการจัดการแข่งขัน World RoboCup 2022 และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายการจัดการทุนมนุษย์และองค์กรสัมพันธ์และรองประธานการจัดการแข่งขัน และ ดร.นันทิดา นิลหุต รองประธานการจัดการแข่งขัน นำทัพตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยที่แสดงศักยภาพและได้รับรางวัลในงานแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022, Bangkok, Thailand  เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานจัดงาน World RoboCup 2022 และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ประเทศไทย สร้างชื่อเสียงก้าวเป็นหนึ่งในประชาคมเครือข่ายพัฒนาหุ่นยนต์นานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง

และจากความสำเร็จของประเทศไทย โดยกระทรวง อว. และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัด งานแข่งขันหุ่นยนต์ใหญ่ที่สุดในโลก  World RoboCup 2022, Bangkok, Thailand เมื่อวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร นั้น ได้บรรลุเป้าหมายการจัดงาน ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก

ในโอกาสนี้ เยาวชนไทย ได้แสดงศักยภาพในการแข่งขันจนได้รับรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกในครั้งนี้หลายรายการ งานครั้งนี้ยังได้ส่งเสริมผลักดันความก้าวหน้าในการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ เสริมสร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในวิชาการด้านหุ่นยนต์ระหว่างสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น รวมถึงหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก และจะเป็นฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ และเอ.ไอ. ของแต่ละประเทศและภูมิภาคโลกอีกด้วย

ความสามารถของเยาวชนและคนไทยในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไม่แพ้ใครในโลก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำทัพนักเรียนนักศึกษาไทย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022 เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยในการพัฒนาประเทศ

ทีมไทยได้สาธิตการแสดงการทำงานของนวัตกรรมหุ่นยนต์ โดยได้รับคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี ให้มีการต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พัฒนาหุ่นยนต์ให้มีความสามารถที่หลากหลาย ภายในหุ่นยนต์ตัวเดียวกันสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่าง

รวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหุ่นยนต์ และสามารถเข้าถึงพื้นที่อันยากลำบากซึ่งคนไม่สามารถเข้าไปได้ เช่น ในพื้นที่อันตราย แคบหรือที่สูง โดยเฉพาะหุ่นยนต์ในการกู้ภัยต่าง ๆ หรือหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทางทหาร เป็นต้น

สำหรับ 7 ทีมนักเรียนนักศึกษาหุ่นยนต์ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022 ประกอบด้วย

การแข่งขันลีค RoboCup@home ได้แก่ ทีม SeaSky จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัล Best Performance Award

การแข่งขันลีค RoboCup Rescue Robot ได้แก่ ทีม iRAP ROBOT จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคว้ารางวัลที่ 2 และ ทีม BART LAB Rescue Robotics จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Best Team Description Paper

การแข่งขันระดับเยาวชน ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัยแบบผลิตรวดเร็ว ได้แก่ ทีม E-TECH All DAY จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คว้ารางวัลที่ 1 และ ทีม E-TECH All NIGHT จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คว้ารางวัลที่ 2 และ ทีม SMT robot จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้รับรางวัลที่ 3 ตามลำดับ

การแข่งขันระดับเยาวชน ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย ได้แก่ ทีม TPA-TOA Witthaya จากโรงเรียนทีโอเอวิทยา เทศบาล 1 วัดคำสายทอง ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท Super Team

error: Content is protected !!