fbpx
Breaking News

วันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๖๙ ปี

03022021

Onlinenewstime.com : วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 69 ปี โดยมี นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภายในงานมีพิธีสักการะศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล)

จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ร่วมกันถวายผ้าไตรและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม

ต่อมาเป็นพิธีมอบโล่แก่อดีตผู้พิพากษาสมทบ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

จากนั้น เวลา 14.00 นาฬิกา เป็นการประกวดผลงานนวัตกรรมหรือผลงานของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยผลการประกวดมีดังนี้ ด้านการทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัว รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ด้านโครงการต่างๆ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!