fbpx
Breaking News

วัตสันเดินหน้าลดขยะพลาสติกและสนับสนุนการใช้น้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน

Onlinenewstime.com : วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นแบรนด์ร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงามที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายใต้ เอ.เอส.วัตสัน กรุ๊ป (A.S. Watson Group) ประกาศขยายความรับผิดชอบ ต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามรายแรก ที่ร่วมลงนามในเจตนารมณ์ระดับโลกว่าด้วยระบบเศรษฐกิจพลาสติกแบบใหม่
(New Plastics Economy-NPE) เพื่อลดขยะพลาสติก

นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil -RSPO) เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของน้ำมันปาล์มด้วย

วัตสันมุ่งส่งเสริมความยั่งยืนเสมอมา และได้ผลักดันความริเริ่ม เรื่องความยั่งยืนหลายประการในตลาดเอเชียและยุโรป 13 ตลาด เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญสองประการตามแผนสู่ความยั่งยืนปี 2573 ได้แก่ การบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น และการมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าวัตสันที่มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม

มาลีนา ไหง Group COO of A.S. Watson Group and CEO of A.S. Watson (Asia & Europe กล่าวว่า “เรารู้ว่าลูกค้าของเรา ตระหนักเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีความคาดหวังว่า แบรนด์ที่พวกเขาเลือกจะมีค่านิยมเดียวกัน ในฐานะที่เป็นผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามรายใหญ่ที่สุดในโลก เราตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้น เรามุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนมากขึ้น และนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าของเราได้เลือกใช้มากขึ้น”

ลดพลาสติก ลดขยะ เลิกใช้พีวีซีภายในปี 2573

การมีส่วนในร่วมเจตนารมณ์ระดับโลก ว่าด้วยระบบเศรษฐกิจพลาสติกแบบใหม่ จะทำให้วัตสัน เลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นโดยสิ้นเชิง และช่วยลดมลภาวะอันเกิดจากพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง

เอ.เอส.วัตสัน ใส่ใจ และช่วยแก้ปัญหามลพิษอันเกิดจากไมโครพลาสติก ด้วยการเลิกใช้ไมโครพลาสติกในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/ผลิตภัณฑ์ขัดผิวกาย ภายใต้แบรนด์ของวัตสันเองมาตั้งแต่ปี 2557 และมาตรการนี้ ได้ถูกนำไปปฏิบัติในวงกว้าง เพื่อให้มีผลทั้งกับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วัตสันทั้งหมด และแบรนด์ที่ขายในร้านค้าทุกแห่ง ภายในเดือนมกราคมปี 2563

วัตสัน ฮ่องกง ได้เริ่มโครงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกเมื่อปี 2558 โดยการรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวหรือขวดน้ำจากร้านค้าทุกแห่ง เพื่อช่วยให้ลูกค้า ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น วัตสัน ฟิลิปปินส์ มีบริการให้ลูกค้าเลือกใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก ในขณะเดียวกัน วัตสัน ประเทศไทยได้มีโครงการรณรงค์ให้ลูกค้า งดรับถุงพลาสติก เพื่อรับคะแนนสะสมสมาชิกวัตสันมาโดยตลอด และได้งดให้บริการถุงพลาสติกอย่างถาวรเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา

ในเรื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ของสินค้าภายใต้แบรนด์วัตสันนั้น วัตสันได้ลงนาม ร่วมเจตนารมณ์ระดับโลกว่าด้วยระบบเศรษฐกิจพลาสติกแบบใหม่ ในการนี้วัตสันได้ให้คำมั่นว่าจะ

  • เลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นด้วยการไม่ใช้บรรจุภัณฑ์อย่างฟุ่มเฟือย ลดการใช้พีวีซีลงครึ่งหนึ่ง และจะเลิกใช้พีวีซีโดยสิ้นเชิงภายในปี 2573
  • ใช้พลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อยร้อยละ 20 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในปี 2568 ถ้ามีพลาสติกรีไซเคิลมากพอ
  • ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มที่มีความยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นสมาชิก ขององค์กรมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable for Sustainable Palm Oil)  ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำ ที่ส่งเสริมการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ขณะนี้ วัตสัน กำลังตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์วัตสัน เพื่อระบุว่าผลิตภัณฑ์ใด สามารถใช้น้ำมันปาล์ม ที่ผ่านการรับรอง RSPO ได้ ภายในสิ้นปี 2564

“วัตสันภูมิใจ ที่ได้เสริมสร้างให้ผู้บริโภคตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญทั้งสองประการนี้ เรายินดีที่เป็นผู้นำรายแรกในอุตสาหกรรมค้าปลีกผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ที่ร่วมเจตนารมณ์ระดับโลก ว่าด้วยระบบเศรษฐกิจพลาสติกแบบใหม่ เพื่อลดขยะพลาสติก (New Plastics Economy-NPE) เราหวังว่ากลุ่มค้าปลีกรายอื่นๆ จะร่วมเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน เพื่อร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับโลกของเรา”  Malina Ngaiกล่าวปิดท้าย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!