fbpx
Breaking News

ลอรีอัล จับมือ พาโบโก พัฒนานวัตกรรม บรรจุภัณฑ์ขวดกระดาษ

Onlinenewstime.com : ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลอรีอัล ได้ขยายความร่วมมือกับ พาโบโก  (Paboco) บริษัทผู้ผลิตขวดกระดาษ เพื่อพัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต

การร่วมมือนี้ เป็นหนึ่งในการผลักดันด้านบรรจุภัณฑ์ของลอรีอัล ที่เน้นกลยุทธ์การดำเนินงาน 3 ส่วนได้แก่ 1. การลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์พลาสติก 2. การใช้พลาสติก ที่สามารถนำมาใช้รีไซเคิลได้ หรือใช้พลาสติกรีไซเคิลในการทำบรรจุภัณฑ์ และ 3. การนำวัสดุที่มาจากชีวภาพมาทำบรรจุภัณฑ์

โดยก่อนหน้านี้ ลอรีอัลได้เผยความก้าวหน้า ในการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ หลอดบีบเครื่องสำอางชนิดแรกที่ทำจากกระดาษ ที่คิดค้นร่วมกับอัลเบีย (Albéa)

ทั้งนี้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขวดกระดาษนี้ มีเป้าหมายระยะยาว ในการสร้างทางเลือกบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นไปทีละขั้นตอน ที่มุ่งเน้นการพัฒนา และความเหมาะสม สำหรับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และยังเป็นบรรจุภัณฑ์ขวดกระดาษแบบแรกที่ รองรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว อาทิ น้ำอัดลม เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ความงาม เป็นต้น

นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตแล้ว พาโบโก ยังมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลง สู่นวัตกรรมการผลิตขวดเพื่อสังคมแห่งการหมุนเวียนในอนาคต ทั้งขวดกระดาษจากวัสดุชีวภาพ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% และสามารถย่อยสลายได้อย่างปลอดภัย หากปะปนไปในธรรมชาติ

โดยความคาดหวังให้สามารถพัฒนาขวดกระดาษ ให้มีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในแง่ของการใช้ซ้ำและหมุนเวียนวัสดุ พันธกิจนี้ จะมุ่งพัฒนาขวดกระดาษจากรุ่นสู่รุ่น โดยพัฒนาจากเทคโนโลยี ที่ยังเป็นอุปสรรคในปัจจุบัน และมุ่งศึกษาเทคโนโลยีในอนาคต โดยแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่เป็นพันธมิตร จะร่วมพัฒนาและออกแบบขวดกระดาษของตัวเองให้ตอบโจทย์กับประเภทสินค้า

พาโบโซ เป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัทผู้พัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์กระดาษ BillerudKorsnäs และบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตขวด Alpla เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรม พาโบโซ ได้ก่อตั้งคอมมูนิตี้ผู้ผลิตขวดกระดาษร่ วมกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อศึกษาความซับซ้อนของนวัตกรรม คิดค้นแนวทางบรรจุภัณฑ์ที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมากกว่าเดิม และเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมขวดแบบเดิมๆ โดยมีแบรนด์พันธมิตรแนวหน้าได้แก่ คาร์ลสเบิร์ก กรุ๊ป ดิ แอบโซลูท คัมปะนี โคคา-โคล่า ยุโรป  และลอรีอัล

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!