Breaking News

รัฐบาลสิงคโปร์ยกระดับมาตรการป้องกันขั้นสูง ประกาศคำแนะนำโควิด-19

singapore covid19

Onlinenewstime.com : รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในระดับสูงสุด หวังลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายไวรัสเข้ามาในประเทศสิงคโปร์ และการแพร่กระจายในชุมชน พร้อมดูแลความปลอดภัยของชาวสิงคโปร์ และทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับโควิด-19 ทั่วโลก

เมื่อเร็วๆนี้ ได้ออกมาตรการล่าสุดรวมทั้งเพิ่มคำแนะนำต่อผู้ที่เดินทางมายังสิงคโปร์ดังนี้

1.        ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น. ผู้เดินทางระยะสั้น (ไม่ว่าจะเดินทางมาจากประเทศใดก็ตาม) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์ และประเทศสิงคโปร์ได้ระงับการจอดแวะพักและเทียบท่าของเรือสำราญทุกประเภท

2.        สำหรับผู้เดินทางที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ควรรักษาสุขอนามัยส่วนตัว และตรวจสอบอาการของตน โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางอย่างปลอดภัยได้ที่ เว็บไซต์สำหรับการวางแผนการเดินทาง โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อประเทศ/ภูมิภาค และมาตการควบคุมเขตพรมแดน

ประวัติการเดินทางในประเทศ/ภูมิภาค สำหรับผู้พำนักในสิงคโปร์และผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาว สำหรับผู้เดินทางระยะสั้น
มณฑลหูเป่ย (ประเทศจีน) แยกกักกัน 14 วัน (Quarantine) ไม่อนุญาตให้เข้า หรือเดินทางผ่านประเทศ
ทุกประเทศ/ภูมิภาค กักตัวเองในที่พัก 14 วัน (SHN) ไม่อนุญาตให้เข้า หรือเดินทางผ่านประเทศ
Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!