fbpx
News update

มีส่วนร่วม…รู้จริง…ช่วยจริง แนวคิดบริหารบุคคลแบบ “ซี-วิท”

Onlinenewstime.com : “ส่วนผสมสำคัญที่ทำให้ “ซี-วิท” (C-vitt) แบรนด์เครื่องดื่มวิตามินซี ก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดเบอร์หนึ่งของประเทศ คือ บุคลากร” ด้วยกลยุทธ์การบริหารคนในแบบผสมผสานความเป็นเจเปนนิสสไตล์และไทยสไตล์ ของ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด ด้วยการปลูกฝัง DNA เรื่องการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ HEALTHY BODY & MIND

พร้อมมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม EMPLOYEE ENGAGEMENT กับทุกกิจกรรม หล่อหลอมเป็นพนักงานซี-วิท ที่มีหลักปรัชญาพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภคมายาวนานกว่า 10 ปี

นายโอซามุ โซมะ ประธานบริหาร บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า “แบรนด์ ซี-วิท  (C-vitt) ถือเป็นแบรนด์เครื่องดื่มวิตามินซีที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบรนด์ที่คนไทยให้การยอมรับมายาวนานกว่า 10 ปี นอกเหนือจากคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แล้ว อีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จคือ “บุคลากร”

พนักงานทุกคนจะถูกหล่อหลอมด้วยการปลูกฝัง DNA เรื่องสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ (HEALTHY BODY & MIND) เพราะการที่แบรนด์จะประสบความสำเร็จได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณค่าสามารถช่วยเหลือผู้บริโภคให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

และอีกส่วนหนึ่งคือการมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรม (EMPLOYEE ENGAGEMENT) เพราะการสอนที่ดีที่สุดคือการให้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะการทำกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชน นอกจากจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วยังจะได้เห็นปัญหาและความต้องการที่แท้จริงอีกด้วย

กว่า 10 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

ล่าสุดกับกิจกรรม 10 ปี C-vitt เพื่ออนาคตเด็กไทย แข็งแรง สดใสไปด้วยกัน” โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาทุพโภชนาการของเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มอบซี-วิท มินิ ผลิตภัณฑ์วิตามินซี  จำนวน 1,000,000 กล่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา มูลค่ารวมกว่า 14 ล้านบาท ให้กับเยาวชนไทยคนทั่วประเทศ ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

และที่สำคัญบริษัทฯ ยังได้นำทีมพนักงานซี-วิท ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย และร่วมเล่นเกมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ (Healthy Body & Mind) ให้แก่น้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านคลองคต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้สอดแทรกเรื่องประโยชน์ของวิตามินซีที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง พร้อมทั้งปลูกฝังเรื่องการรับประทานอาหารที่จะช่วยเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกาย เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวันต่อไป”

นางสาวณัฐธิดา อภิชัยมงคลกุล ฝ่ายพัฒนาสินค้าและการจัดการแบรนด์ หนึ่งในทีมพนักงานซี-วิท เล่าว่า “บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก ได้ปลูกฝังวิธีการทำงานใหม่ ๆ คือให้พนักงานได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการลงมือทำ ได้มองเห็นถึงปัญหาของคนรอบข้าง และนำปัญหาเหล่านั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ

อย่างกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ C-vitt Run For Health ที่ต้องการปลุกพลังให้สังคมได้ลุกขึ้นมาใส่ใจสุขภาพพร้อมออกมาวิ่งด้วยกัน

การที่พนักงานได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท นอกจากจะได้ช่วยเหลือสังคมแล้วนั้น นโยบายดังกล่าวยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทได้ดีมากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าการเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

นายชนากร ไตรวิชช์ปัญญา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งในทีมพนักงานซี-วิทเล่าว่า “สำหรับการเข้ามาร่วมทำกิจกรรม “10 ปี C-vitt เพื่ออนาคตเด็กไทย แข็งแรง สดใสไปด้วยกัน” ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้มีส่วนร่วมและทำให้มีความสุขเป็นอย่างมากเนื่องจากได้ช่วยเหลือสังคม

ได้เห็นคุณค่าของตนเองที่ไม่ได้เป็นเพียงพนักงานที่นั่งทำงานในออฟฟิศอย่างเดียว แต่ทำให้มองเห็นคุณค่าของตัวเองที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่น่าทึ่ง สามารถนำไปปรับใช้ ต่อยอดในการทำงาน และที่สำคัญการได้เห็นพลังของเด็กไทยในวันนี้ เป็นเหมือนเครื่องชาร์จพลังให้กับตัวเองพร้อมลุยมอบโอกาสดี ๆ ให้กับสังคมต่อไป”

ทางด้าน นายพรพรต  กิตติชาติเชาวลิต ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซัพพลาย เชน เมเนจเม้นท์ หนึ่งในทีมพนักงานซี-วิท มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน และเน้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ และพร้อมที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาในสายงานต่อไป

อย่างเช่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้พนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ รวมถึงแม่บ้าน ได้มาร่วมกิจกรรม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและได้เรียนรู้ว่าน้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลยังขาดเหลือและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรอีกบ้าง”

นางสาวคุณิตา  ผ่องสังข์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หนึ่งในทีมพนักงานซี-วิท มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า “ถึงแม้ว่าจะได้ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเพียง 6 เดือน แต่ก็ทำให้ทราบว่าที่นี่มีนโยบายการดูแลพนักงานเป็นอย่างดี เล็งเห็นคุณค่าของพนักงานอย่างแท้จริง และที่สำคัญคือแนวคิดที่ให้พนักงานมีส่วนร่วม เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางจิตใจและสามารถช่วยเหลือสังคมต่อไปได้”

บทพิสูจน์ความสำเร็จ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ ซี-วิท (C-vitt) ภายใต้สัญญากับ บริษัท เฮ้าส์ เวลเนส ฟู้ดส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น คือรอยยิ้มของพนักงาน ที่ทำงานบนพื้นฐานความสุขจากการได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญขององค์กร

error: Content is protected !!