fbpx
News Update

มิวเซียมสยาม ผุดโครงการขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้

Onlinenewstime.com : เนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิ.ย ) ที่ผ่านมา มิวเซียมสยาม ในฐานะพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยแก้ไข และบรรเทาปัญหาดังกล่าว เพื่ออนาคตที่ดีของสังคมไทยและของโลก จึงมีแนวคิดในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยผุดโครงการขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และเข้าใจในวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง นำไปต่อยอดให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อไปได้ โดยสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ และปฏิบัติได้ด้วยตนเองให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมต่อไป โดยเชื่อมโยงด้วยแนวคิด 3R คือ

Reduce การลดขยะ ลดการใช้ หรือคิดก่อนใช้ ในการควบคุมปริมาณการใช้พลาสติก ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ บริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลดการสร้างขยะในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะลดการใช้ถุงพลาสติก เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ำก่อนทิ้ง หรือ หาภาชนะ เลือกสินค้าที่เราสามารถใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงผ้า กระบอกน้ำ กล่องใส่อาหารส่วนตัว

Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ที่สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียน เข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้เพื่อต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว กระดาษ โลหะ ขวดและฝาพลาสติก เป็นต้น หรือเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวคิดเชื่อมโยง 3R เป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยลดปริมาณขยะ ลดการสร้างมลพิษให้แก่โลก และนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าให้กับสังคม เป็นวิถีแห่งความยั่งยืนที่ช่วยกันทำได้จริง

โครงการขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้ ในครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อจากโครงการขยะบทที่ 2 ฟื้นชีวิตขยะให้มีค่าของมิวเซียมสยาม ที่ร่วมสร้างความตระหนักในเรื่องของการคัดแยกและสร้างคุณค่าให้ขยะอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายให้คนไทยตระหนัก เกิดการเรียนรู้ ปรับใช้ หรือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ในปีนี้จะเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ไปกับบุคคลต้นแบบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมิวเซียมสยามได้จัดกิจกรรม Museum Live เปิดคลาสพิเศษ แลกเปลี่ยนมุมมองรักษ์โลก ในหัวข้อ “ธรรมชาติสร้างของขวัญ”  

โดยครั้งแรกได้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ผู้ก่อตั้งโครงการ EEC Thailand หรือ “ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา” ที่สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ มายาวนานกว่า 5 ปี จนได้รับการแต่งตั้งจาก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เป็นทูตสันถวไมตรีคนแรกประจำประเทศไทย  รวมถึงได้รับรางวัล Muse Idol Awards 2020 บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมิวเซียมสยาม มาทำหน้าที่บรรยายในคลาสพิเศษ

โดยอเล็กซ์ได้ให้มุมมองในการบรรยายที่ผ่านมาว่า  “การแยกขยะในวิธีการของผมแบบง่าย คือ การแยกขยะแห้งกับขยะเปียก เพราะขยะแห้งสามารถทำไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่า ทั้ง Reduce Reuse Recycle   

สำหรับผม ธรรมชาติทำให้เราได้เติบโตหลายทิศทาง ธรรมชาติบำบัดทำให้เราใจเย็น  ทำให้ความคิดของเรามันช้าลง ทำให้ผมมีสมาธิ และเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้น  เราได้เห็นความสำคัญของสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ทำให้เราไม่ใช่คนฟุ่มเฟือย เรารู้สึกว่าเราโชคดี และอยากใช้โอกาสในความโชคดีนี้กระจายไปสู่ทุกคน เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้ของขวัญเราในชีวิตครับ”

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลต้นแบบ ที่ทำงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกมากมายที่จะมาเล่าเรื่องราว พร้อมร่วมเรียนรู้และค้นหาคำตอบด้วยกันว่า “ธรรมชาติสร้างของขวัญได้อย่างไร”

โดยในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. พบกับ นท พนายางกูร หรือนางฟ้าเกาะเต่า ที่ได้จัดทำโปรแกรม Eco Volunteerism กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับชาวบ้านและเยาวชน ในชุมชนพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็น Key Opinion Leader ที่ลงมาทำงานรณรงค์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างจริงจัง และยังได้รับรางวัล Muse Idol Awards 2020 สาขาบุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วย อีกทั้งยังมีบุคคลสำคัญอีกมากมาย ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านช่องทางโซเชียลของมิวเซียมสยามตลอดทั้งปี

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรม Museum Live ธรรมชาติสร้างของขวัญ ได้ทาง Facebook: @museumsiamfan ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!