fbpx
News update

“มาม่า” คว้า 1 ใน  5 แบรนด์ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย กับรางวัล Best Brand Performance On Social Media สาขา Food & Snacks

Onlinenewstime.com : กลยุทธ์การทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ในยุคปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากหลายธุรกิจใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสร้างการรับรู้ให้กับตัวสินค้าเพื่อหวังผลให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งการสร้างยอดขาย เช่นเดียวกับแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” ที่ได้มีการทำตลาดสินค้าแบบครบวงจรทั้งในช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ในตัวสินค้ากับผู้บริโภค

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แบรนด์ “มาม่า” ได้รับรางวัล Best Brand Performance On Social Media Food & Snacks 1 ใน 5 แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มธุรกิจอาหาร และขนมขบเคี้ยว ในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 11

เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของแบรนด์มาม่า ในการเข้าถึงและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิตอล และไม่หยุดที่จะสร้างคอนเทนต์ใหม่ ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อตอกย้ำความเป็นที่สุดของแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของคนไทยมาอย่างยาวนาน

ทั้งนี้ ทาง WISESIGHT ได้วิเคราะห์และเก็บข้อมูลโซเชียลมีเดียจากการวัดผลกลุ่ม Food additive ซึ่งภาพรวมอุตสาหกรรมของแบรนด์มาม่ามีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย ติด Top 5 ใน Category ทั้งในโซเชียลมีเดียหลักของแบรนด์ และได้รับการกล่าวถึงจากสื่อและผู้บริโภค

โดยเกณฑ์การพิจารณารางวัลนี้ได้ใช้ BRAND METRIC ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยวัดจากช่องทางของตัวเอง (Owned Channel) ออกมาเป็น Owned Score และช่องทางจากการที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (Earned Channel) ออกมาเป็น Earned Score ผ่าน 4 แพลตฟอร์มหลัก คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube

โดยพิจารณาผ่าน ผู้ติดตาม การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น การแชร์ การตอบกลับแบรนด์ ยอดผู้ชมบนยูทูป เสียงของผู้บริโภคในสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึง สัดส่วนการคอมเมนต์ การแชร์ ความรู้สึกต่อแบรนด์ ค่าการ Tag Friend และความตั้งใจซื้อสินค้าบนเฟซบุ๊ก

Thailand Social Awards นับเป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 เพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ พร้อมยกระดับวงการโซเชียล ด้วยการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่าง ๆ

error: Content is protected !!