fbpx
Breaking News

ฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ มีตแอนด์แมทซ์ เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าชมงาน

Onlinenewstime.com : งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ มีตแอนด์แมทซ์ (Food & Hotel Thailand Meet & Match) เป็นกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 2 หน่วยงานรัฐ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และภาคเอกชน คือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์

โดยต้องการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ในกลุ่มอาหารสำเร็จรูป รวมถึงผู้ผลิตสินค้าและซอฟแวร์ สำหรับร้านอาหารและโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประสบปัญหาในการเสนอขายสินค้าแก่ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นร่วมกันหาทางออก ทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องในการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ขึ้น

โดยภายในงานฯ ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพจำนวนกว่า 50 ราย จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป น้ำผลไม้พร้อมดื่ม อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว อุปกรณ์และซอฟแวร์สำหรับร้านอาหารและโรงแรม ฯลฯ มาจัดแสดงในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

พร้อมพบปะกับนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้สนใจ ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 200 ราย จากกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งภายในงาน จะมีการเปิดใช้ระบบออนไลน์ เพื่อนัดเจรจาการค้ากับนักธุรกิจและผู้สนใจจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานด้วยได้ ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปในรูปแบบของงานเจรจาธุรกิจแบบไฮบริด (Hybrid Event) โดยจัดแสดงสินค้า ในรูปแบบงานแบบทั่วไป ผสมผสานกับช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ ให้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจแบบออนไลน์ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

นอกจากนั้นภายในงานฯ ยังประกอบด้วยกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ที่น่าสนใจ จากหลายหน่วยงาน อาทิ

  • การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการไทย
  • การสัมมนา หัวข้อ นักท่องเที่ยวไทยต้องแบบนี้สิโดนใจ: เปิดหมดเปลือกกลเม็ดมัดใจ สร้างความสำเร็จ กับการเจาะตลาดคนไทย ตั้งแต่การบริการจนถึงการทำการตลาด จาก สมาคมโรงแรมไทย
  • การสัมมนา หัวข้อ บรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการขนส่ง : แนวโน้มและประโยชน์ของการใช้งาน (Food Packaging for Delivery : Trends and Application) จาก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • การสัมมนา หัวข้อ การยกระดับความมั่นใจในคุณภาพอาหารสำหรับธุรกิจโรงแรม ให้เป็นไปตามชีวิตวิถีใหม่ (Confidence enhancement of hotel food quality in accordance with the new normal) จาก ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • การสัมมนา หัวข้อ ทิศทางกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยหลังยุคโควิด-19 จะเดินหน้าอย่างไรต่อไป (What Next? Navigating Thailand FMCG post COVID-19) จากกันตาร์, เวิล์ดพาแนล ดิวิชั่น (Kantar, Worldpanel Division)

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด และการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจได้ที่ น.ส. สุภาภรณ์ อังศรีสุรพร Email : Supaporn.a@informa.com

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!