fbpx
News update

พาณิชย์’ ประสาน SME D Bank หาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

Onlinenewstime.com : ธีระชาติเร่งเครื่องช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตามข้อสั่งการณ์ รมช.พณ. ประสานความร่วมมือ SME D Bank ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เสริมสภาพคล่องทางการเงินภาคธุรกิจ เบื้องต้นใช้แพ็คเกจเดิมที่ธนาคารมีอยู่ประยุกต์เข้ากับความต้องการสินเชื่อและความสามารถในการผ่อนชำระของเอสเอ็มอี วงเงิน 2 – 15 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2% ต่อปี

นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) มีความห่วงใยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง บริบทแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

แม้ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคจะดีขึ้น แต่หากลงลึกไปบางภาคเศรษฐกิจ ยังคงได้รับผลกระทบในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงต่อผลประกอบการของภาคธุรกิจ โดยได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งการสร้างความเข้มแข็งและการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่สะดุด ช่วยลดผลกระทบทางการเงิน/บัญชี และกลับมาสร้างผลกำไรอีกครั้ง”

“ล่าสุด ได้ประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank สานฝันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ

โดยเริ่มจากกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อความรวดเร็วและทันต่อความต้องการด้านเงินทุนของผู้ประกอบการ SME D Bank จะใช้แพ็คเกจเดิมที่ธนาคารมีอยู่มาประยุกต์เข้ากับความต้องการวงเงินสินเชื่อและความสามารถในการผ่อนชำระของเอสเอ็มอี เช่น โครงการเติมทุนหนุนเอสเอ็มอีไทย โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู โครงการเพิ่มศักยภาพ SME โครงการสร้างโอกาสเสริมสภาพคล่อง SME ฯลฯ เป็นต้น”

“ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ของ SME D Bank ได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด วงเงินสินเชื่อ 2 – 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2% ต่อปี สามารถกู้ได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ และจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ และ SME D Bank ทางธนาคารยินดีพิจารณาการให้สินเชื่อที่รวดเร็วและผ่อนคลายมากขึ้น ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ธนาคารจะช่วยประสานบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ”

นางกนกพร กาลปักษ์ รองผู้อำนวยการผู้จัดการเขต 17 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) กล่าวเสริมว่า “ธนาคารยินดีกับความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และ SME D Bank ทั้งนี้ ธนาคารมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ด้านสินเชื่อหรือการร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการอยู่แล้ว

ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงตรงตามวัตถุประสงค์ของธนาคารทุกประการ เบื้องต้น จะประสานกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ คัดเลือกผู้ประกอบการในความส่งเสริมและต้องการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือลงทุนเพิ่มเติม โดยจะเข้าไปนำเสนอรายละเอียดและเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง หรือ

หากผู้ประกอบการต้องการขอคำปรึกษาการขอสินเชื่อก่อนดำเนินการ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างเต็มที่”

“ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเพื่อเสริมสภาพคล่องและเติมเงินทุนเข้าสู่ธุรกิจ ช่วยลดแรงกดดันในการประกอบธุรกิจได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ จะประสานความร่วมมือกับ SME D Bank อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างแพ็คเกจหรือโครงการสำหรับผู้ประกอบการในความส่งเสริมของกระทรวงฯ เป็นการเฉพาะ ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแพ็คเกจของธนาคารได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ผลประกอบการเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกและดีขึ้นกว่าเดิม” นายธีระชาติ กล่าวทิ้งท้าย

error: Content is protected !!