fbpx
Breaking News

พาณิชย์ ชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ‘ถอดรหัส’ วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกลยุทธ์เชิงรุก

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์” (Logistics Management & e-Logistics) หวังเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการบริหารกลยุทธ์เชิงรุกในยุค New Normal ค้นหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า โควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจปรับโมเดลธุรกิจจาก Offline สู่ Online มากขึ้น รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ เน้นรองรับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เอสเอ็มอีหลายราย เริ่มมีการปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

นับเป็นโอกาสและความท้าทาย ของทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย และธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ในการเตรียมความพร้อมรับมือ ทั้งในเรื่องปริมาณการจัดส่งสินค้า จากระบบออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้บริโภคในด้านการรับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้า จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการจัดการและวางแผนการจัดส่งสินค้าที่ดี เพื่อให้การกระจายสินค้า เป็นไปอย่างคล่องตัว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์” (Logistics Management & e-Logistics) เพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ (22-23 ก.ค. 2563) จังหวัดชลบุรี (6-7 ส.ค.63) และจังหวัดสมุทรปราการ (25-26 ส.ค.63)

สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับการความรู้เกี่ยวกับการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในยุค New Normal การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในยุค New Normal ด้วยโปรแกรมประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก และนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ (Microsoft Power BI) เป็นต้น

เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ มีความรู้และเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการปรับใช้กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการด้วยระบบ e-Logistics ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจของไทย

กล่าวคือ โลจิสติกส์ถือเป็นกุญแจสำคัญ ในระบบเศรษฐกิจ โลจิสติกส์เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุน การสร้างคุณค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลกำไร ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) มีนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 27,889 ราย ซึ่งมีนิติบุคคลคงอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด ที่จะดำเนินการจัดงานสัมมนาฯ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวน 220 ราย ชลบุรีมีจำนวน 2,546 ราย และสมุทรปราการมีจำนวน 2,653 ราย

กรมจึงดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อธิบดีกล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570 หรือส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5955 อีเมล logisticsdbd@gmail.com และ เว็บไซต์

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!