fbpx
Breaking News

พาณิชย์ จับมือ Google จัดโครงการ “สะพานดิจิทัล” พัฒนาศักยภาพ SMEs

saphan digital_ont

Onlinenewstime.com กระทรวงพาณิชย์ จับมือ Google ประเทศไทย พร้อมพันธมิตร ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยจัดผู้เชี่ยวชาญ มาสอนการทำธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ให้ฟรี

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบ ต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการแต่ละราย จำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการสภาพคล่องให้เพียงพอ ต่อการรับมือกับระยะเวลาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจที่ อาจนานกว่าที่คาดไว้ รวมถึงการรับมือกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้คน ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมกับ Google ประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจแบบดิจิทัล และผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจ ในแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ “สะพานดิจิทัล” (Saphan Digital)

เพื่อเพิ่มความรู้ ในการทำธุรกิจเบื้องต้น และทักษะดิจิทัลที่จำเป็น ให้แก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้คนไทย สร้างอาชีพและรายได้ด้วยตัวเองผ่านเครื่องมือดิจิทัล ไปพร้อมกับการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริง  

โดยโครงการดังกล่าวแบ่งการอบรมออกเป็น 3 หลักสูตร คือ

1) e-Commerce track เป็นการให้ความรู้พื้นฐาน กับผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการทำการค้า และการสร้างหน้าร้านบนระบบออนไลน์ (website) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

2) Digitizing storefront track เป็นการให้ความรู้เชิงลึก กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้า บนระบบออนไลน์ ตั้งแต่การปักหมุดธุรกิจ (Google My Business) การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Google Analytics) การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Google เช่น Google Drive, DOC, Sheet, Form, Calendar, Meet เป็นต้น

และในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจ ก็สามารถใช้เครื่องมือของ Google ในการประชาสัมพันธ์ร้านค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3) NGO track เป็นหลักสูตรสำหรับ NGO : Non Governmental Organizations ที่มีส่วนช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ด้าน e-Commerce ผ่านหลักสูตรและการเรียนการสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อบรมฟรี ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วไทย

รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่าง ผู้ประกอบการ SMEs กับบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถเข้าถึงบุคลากร ผู้มีความสามารถโดยตรง เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ด้วยการนำดิจิทัลโซลูชั่นต่างๆ มาปรับใช้เชิงคุณภาพ

ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจออนไลน์ ในการสร้างงาน ขยายโอกาสการทางการค้า และสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการ โดยตั้งเป้าหมายไว้ 10,000 คู่

กรมฯ  มีความมุ่งหวังว่าโครงการ “สะพานดิจิทัล” (Saphan Digital) จะช่วยพัฒนาความรู้แ ละทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น รวมถึงเพิ่มศักยภาพ ในการทำธุรกิจ และสนับสนุนให้คนไทย สามารถสร้างอาชีพและรายได้ด้วยตัวเอง ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปได้

เพื่อช่วยฟื้นฟูธุรกิจ และผู้ประกอบการชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไป อธิบดี กล่าวปิดท้าย

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5959, สายด่วน 1570 และ เว็บไซต์

หรือสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฟรี ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 – 18 กันยายน 2563 และเริ่มอบรมออนไลน์ตั้งแต่กันยายน – พฤศจิกายน 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!