fbpx
Breaking News

พาณิชย์ชวนผู้ประกอบการขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ปี 2564

Onlinenewstime.com : แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดอย่างรุนแรง แต่การส่งออกอาหารของไทย ก็ยังเดินหน้าต่อได้อย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังโควิด-19 ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป น่าจะสามารถเป็นดาวเด่นของสินค้าส่งออกได้เป็นอย่างดี ด้วยรสชาติไทยที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของสมุนไพร ที่ตอบรับกับกระแสของเทรนด์โลกในแง่ของการดูแลสุขภาพ อีกทั้งผู้ประกอบการไทยนั้นมีศักยภาพ มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านแพคเกจจิ้ง รสชาติ และการเก็บรักษา เป็นต้น

ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในเรื่องของ “อาหารไทย อาหารโลก” ที่มุ่งเน้นการขยายตลาดอาหารไทยไปตลาดโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ด้วยการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหาร และธุรกิจบริการอาหารในประเทศขึ้น

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีศักยภาพ ส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (ไทย ซีเล็คท์) เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของการส่งออก ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องแกงสำเร็จรูป และน้ำจิ้ม ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารตามแบบอย่างอาหารไทย บ่งบอกเอกลักษณ์ของอาหารไทย รวมถึงมีรสชาติและรูปลักษณ์ตามแบบมาตรฐานอาหารไทย

โดยสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์นั้น ได้แก่ การได้รับการพิจารณาคัดเลือกจัดแสดงสินค้าในงานที่เกี่ยวข้องในส่วนนิทรรศการที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี, ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจัดกิจกรรมในต่างประเทศไม่เกิน 3 ครั้งภายใน 1 ปี, ได้รับการบรรจุรายชื่อในเว็บไซต์ www.thaiselect.com และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทยตามความเหมาะสม

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวนทั้งสิ้น 605 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะมีการคัดเลือกและมอบตราสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกปี จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาคราชการและเอกชน

ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 กรกฎาคม 2564 โดยขอรับใบสมัครทางอีเมล tsproduct.ditp@gmail.com และจะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02 507 8394, 02 507 8300 หรือทางอีเมลข้างต้น

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!