fbpx
News update

ปับลิซิส กรุ๊ป ตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่งการสื่อสารการตลาดยุคใหม่บนโลกแห่งแพลตฟอร์ม ผลักดันแนวคิดกลยุทธ์ The Growth Loop  

Onlinenewstime.com : ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย กลุ่มเอเจนซี่ด้านการสื่อสารการตลาดชั้นนำของประเทศไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพ สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับลูกค้าในโลกแห่งแพลตฟอร์ม ด้วยการผลักดันแนวคิดกลยุทธ์ “The Growth Loop” (เดอะ โกรท ลูป)

กลยุทธ์ใหม่ ผ่านการนำกลุ่มธุรกิจในเครือทั้งเอเจนซี่ด้านการสื่อสาร (Communication Agencies), เอเจนซี่ด้านการบริหารสื่อ (Media agencies), เอเจนซี่ด้านการประชาสัมพันธ์ (PR Agency), และ ทีมเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านดาต้าและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Data and Digital Transformation Specialists)

ที่จะมาเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตนี้ โดยจะมาช่วยเสริมความแกร่งในการแข่งขันในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ดาต้า แมนเนจเม้นท์ (Data Management) และคอมเมิร์ซ (Commerce)

เทคโนโลยีที่หมุนโลกให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกคนล้วนใช้ชีวิตในทุกชั่วโมงของทุกวันอยู่บนแพลตฟอร์มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสพความบันเทิง ซื้อสินค้า ทำธุรกรรมทางการเงิน จองที่พัก หรือแม้กระทั่งการติดต่อเพื่อนฝูง

อีกทั้งเซกเมนต์ของผู้บริโภคก็แตกออกไปเป็นกลุ่มย่อยมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงนั้น ทำให้พวกเขามีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น อีกทั้งมีพื้นที่ใช้ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น นำไปสู่การเสพสื่อที่มีมิติ ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อเส้นทางการซื้อสินค้า จึงมีทั้งความท้าทาย และโอกาสมากมายสำหรับทุกธุรกิจ

ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ นักการตลาดต้องทำทุกอย่างเพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้การทำงานทุกด้านของการตลาดและการสื่อสารนั้นเชื่อมโยงประสานกันอย่างไร้รอยต่อ

คุณภารุจ ดาวราย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย นั้นมุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับลูกค้ามาโดยตลอด โดยจะเห็นได้จากการปรับโมเดลการทำงานของกรุ๊ปเป็น Publicis One เมื่อปีพ.ศ. 2559 ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีศักยภาพและอย่างรวดเร็วมากขึ้น

การเติบโตของธุรกิจแพลตฟอร์มมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้น ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านการสื่อสารการตลาด จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตทำให้ลูกค้าในโลกแพลตฟอร์ม

ด้วยการร่วมมือกันจากผู้เชี่ยวชาญของทั้ง 15 เอเจนซี่ในเครีอ ทำงานเชื่อมโยงประสานงานกันโดยมีลูกค้าของเราเป็นศูนย์กลาง

ปับลิซิส กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ได้มาซึ่งดาต้าต่างๆ และนำดาต้ามาใช้ประโยชน์สูงสุด ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย ได้วางรากฐานในเรื่องนี้มาอย่างยาวนานและในหลายรูปแบบเพื่อเดินทางสู่เป้าหมายนี้

โดยได้ขยายธุรกิจไปในส่วนต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ ดาต้า ทรานส์ฟอร์เมชัน, ดาต้า แมนเนจเม้นท์ และคอมเมิร์ซ ที่เรามั่นใจว่าจะมาเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนการเติบโตให้กับเราและธุรกิจลูกค้าของเราทุกคน ผ่านเอเจนซี่เฉพาะด้านของเราอย่าง ปับลิซิส เซเปียนท์ และ เอพซิลอน

ซึ่งจะทำงานประสานกับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ภายในเครือเพื่อต่อยอดการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าเดิม”

เพื่อสร้างการเติบโตในโลกแพลตฟอร์ม ปับลิซิส กรุ๊ป จึงได้ยึดหลักการทำงานร่วมกันบนแนวคิดกลยุทธ์ “The Growth Loop” โดยแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนฐานของการใช้ประโยชน์จาก Audience data บนแพลตฟอร์มที่เป็น paid media มาขยายผลเพื่อสร้างตัวตน (Identity) ที่จะสามารถดึงเอากลุ่มเป้าหมายเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศน์ที่แบรนด์เป็นเจ้าของ และสามารถที่จะ engage กับผู้บริโภคได้โดยตรง และในระยะยาวและอย่างยั่งยืน

ซึ่งยิ่งแบรนด์มี Engagement กับผู้บริโภคมากเท่าไหร่ก็จะสามารถทำให้เห็นถึงมิติของตัวตน (Identity) ของผู้บริโภคแต่ละคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสิ่งนั้นเองที่จะนำไปสู่การพัฒนาการสื่อสาร หรือการนำเสนอสินค้าและบริการที่จะตอบสนองความเป็นปัจเจกได้มากขึ้น หรือแม้กระทั่งคาดเดาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้แม่นยำมากขึ้นอีกด้วย   

คุณเจนคณิต รุจิรโมรา, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer), ปับลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “ต่อไปนี้ The Growth Loop จะเป็นเสมือนกลยุทธ์หลักที่จะนำทางธุรกิจในกรุ๊ปของเราให้พัฒนางานทุกด้าน

โดยเฉพาะงานด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเก็บดาต้า เพราะชิ้นงานสื่อสารที่ดีจะช่วยดึงดูดให้ผู้คนมามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ ซึ่งจะเป็นจุดสร้างดาต้า และช่วยให้เราได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนดีขึ้น

ยิ่งมีปฏิสัมพันธ์มากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งรู้จักเค้าดีขึ้นมากเท่านั้น การรู้จัก และเข้าใจ Real Identity ของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเมื่อเรามีข้อมูลตัวตนของผู้บริโภคที่ชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่ งานสร้างสรรค์ก็จะยิ่งมีความ มีพลัง (Dynamic) มีความหลากหลาย (Diverse) และสร้างการเปลี่ยนแปลง (Disruptive) มากขึ้นเท่านั้น”

“การรู้จัก Real identity ของผู้คนนั้นจะช่วยให้เราสื่อสารและเข้าถึงแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกงานสื่อสารจะต้องเป็นโอกาสให้เราได้เก็บดาต้า ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องการถ่ายทอด­ข้อความหรือเนื้อหาอย่างเดียวอีกต่อไป

ซึ่งจุดหมายของเราคือการสร้าง Direct Relationship ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคแบบตัวต่อตัว ซึ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่พาธุรกิจของลูกค้าสู่การเติบโตที่ยั่งยืนในที่สุด” คุณลลิต คณาวิวัฒน์ไชย, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer), ปับลิซีส มีเดีย ประเทศไทย กล่าวเสริม

เห็นได้ชัดเจนว่า ความซับซ้อนของการสื่อสารในปัจจุบันทำให้มีความจำเป็นในการใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ซึ่งปับลิซิส เซเปียนท์ และเอพซิลอน จะเข้ามาช่วยจัดการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรุ๊ปในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี โดยมีการทำงานที่ประสานกันเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ไม่เพียงเท่านั้น ปับลิซิส กรุ๊ป ยังได้ลงทุนกับการพัฒนาบุคลากรให้ได้ก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้เปิดตัว AI ชื่อ มาแซล (Marcel) ขึ้นเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา

โดยมาแซลถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเชื่อมพนักงานที่มีความสามารถของเราทั้ง 84,000 คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน ให้ทุกคนได้เข้าถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของกรุ๊ป เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรของเราให้สามารถให้บริการและพัฒนาธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุด

error: Content is protected !!