fbpx
News update

ประเทศปากีสถาน เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ จากปริมาณน้ำฝนสูงกว่าปกติ 784% ประชาชนได้รับผลกระทบ 33 ล้านคน

Onlinenewstime.com : เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศปากีสถาน ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของโลก

พื้นที่ 1/3 ของประเทศอยู่ใต้น้ำ มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คน บ้านเรือนของประชาชน 1 ล้านหลังได้รับความเสียหายหรือและผู้คน 50,000,000 คนต้องพลัดถิ่น เขื่อนขนาดเล็กเสียหาย 40 แห่ง สะพานกว่า 210 แห่งพังทลาย ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติแล้ว

ข้อมูล Global Climate Risk Index ระบุว่า ปากีสถาน เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศโลกสูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก เช่นเดียวกัน เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ทั่วประเทศคร้้งนี้ เกิดขึ้นหลังฝนตกหนักหลายสัปดาห์ติดต่อกัน โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ปริมาณน้ำฝนสูงกว่าปกติ 784% รวมกับน้ำแข็งที่ละลาย จากธารน้ำแข็ง ที่ปากีสถานมีมากกว่า 7,000 แห่ง นับว่าปัจจัยต่างๆหล่านี้เป็นอีกจุดเริ่ม ที่มาของมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปากีสถาน

CR. : ภาพจากทวิตเตอร์

error: Content is protected !!