fbpx
Breaking News

ประชุมวิชาการให้ความรู้ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

Onlinenewstime.com : เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมนิทราเวชศาสตร์และสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช จัดงานประชุมวิชาการ Pre-congress Workshop 3 Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I)

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤชา จิรกาลวสาน อายุรแพทย์ด้านระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตและด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ ซึ่งขณะนี้เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.สุวิทย์ ธนียวัน ร่วมเป็น Moderator  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA: OSA) และผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา 

เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดประชุมกันต่อเนื่องทุกปี

โดย การประชุมวิชาการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมฟังแ ละร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถาม

สนับสนุนการจัดงานโดยบริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด และบริษัท ResMed Asia Pacific จำกัด ได้จัดอุปกรณ์หน้ากาก ResMed AirFit P30i, กับ AirFit 30i มามอบรางวัลให้กับผู้ที่ตอบคำถามถูกต้อง ณ โรงพยาบาลศิริราช

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!