fbpx
Breaking News

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

welfare card4062021

Onlinenewstime.com : นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง ดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ) ระยะที่ 3 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ครอบคลุมประชาชนประมาณ 51 ล้านคน โดยประชาชนแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้ 1 โครงการเท่านั้น

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 กลุ่มผู้มีบัตรฯ ประมาณ 13.65 ล้านคน จะช่วยเหลือค่าซื้อสินค้า จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ทั้งนี้ หากผู้มีบัตรฯ ประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้องสละสิทธิการเป็นผู้มีบัตรฯ โดยขอให้นำบัตรฯ มาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อไม่ให้เกิดการรับสิทธิซ้ำซ้อนระหว่างโครงการ

ซึ่งการคืนบัตรฯ ดังกล่าวจะถือเป็นการสละสิทธิ ไม่สามารถรับสวัสดิการผ่านบัตรฯ ได้อีก หากผู้มีบัตรฯ คืนบัตรฯ หลังวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำว่าสำหรับผู้มีบัตรฯ ที่สละสิทธิแล้ว และประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ตามต้องการ เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และได้รับสิทธิโครงการใดโครงการหนึ่งไว้แล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนไปรับสิทธิอีกโครงการหนึ่งแทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิอีกโครงการหนึ่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิม

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3503 3516 3506 3502 3536

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!