fbpx
Breaking News

บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม”

Onlinenewstime.com : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไร ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 10

เฟ้นหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ ทั้งแบบรายบุคคลหรือรวมกลุ่มไม่เกิน 4 คน อายุระหว่าง 20-35 ปี จากทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคมนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก Banpu Champions for Change

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Banpu Champions for Change เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาร่วมทศวรรษ เริ่มตั้งแต่กิจการเพื่อสังคม หรือ SE ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในประเทศไทย จนวันนี้เราได้เห็นเครือข่ายของ SE ขยายตัวกว้างขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งในฝั่งผู้ประกอบการและผู้บริโภคก็มีความปรารถนา (Passion) ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคมรอบตัว

บ้านปูจึงสานต่อการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม ให้ได้รับทักษะความรู้ที่จำเป็น ตลอดจนเงินทุน เพื่อให้พวกเขาสามารถต่อยอดไอเดีย สร้างธุรกิจให้อยู่รอด และเติบโตไปพร้อมกับสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในระยะยาว ทั้งหมดนี้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างการเติบโตตามหลักความยั่งยืน (ESG principles) ของบ้านปู

ในปีที่แล้ว วิกฤตโควิด-19 ทำให้โครงการต้องปรับรูปแบบเป็นกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่เน้นเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SE ให้สามารถอยู่รอดและปรับตัวกับความท้าทายที่ไม่เคยเจอมาก่อน

สำหรับในปี 2564 นี้ แม้ต้องเผชิญความไม่แน่นอน ของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ แต่ BC4C ก็จะสานต่อโครงการให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมุ่งให้ความสำคัญ กับการบ่มเพาะผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรายใหม่ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพ และขยายเครือข่ายให้ SE เป็นธุรกิจที่มีฐานรากแข็งแรง พร้อมที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้คนในสังคมเป็นวงกว้างต่อไป”

สำหรับโครงการ BC4C รุ่นที่ 10 นี้ บ้านปูพร้อมดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่ผนวกเอาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์ มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด นอกจากการมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อการตั้งต้นกิจการแล้ว โครงการฯ ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมแนวความคิดการทำธุรกิจแบบผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะทางธุรกิจ และการนำความรู้ที่ได้รับไปทดลองลงมือทำจริง

ตลอดจนการรับคำปรึกษาโดย Mentor และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่าย SE โดยผู้ประกอบการที่ได้เคยเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง  9 รุ่น เครือข่ายกิจการเพื่อสังคม ที่เป็นผลิตผลจากโครงการฯ รวมกลุ่มกันอย่างแน่นแฟ้นและเข้มแข็ง และพร้อมกลับมาส่งต่อความรู้ สร้างประสบการณ์ และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ เติบโตไปด้วยกัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอช่องทางการเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการแก่สังคมในวงกว้าง ยังได้นำเสนอเว็บไซต์ SE School แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของโครงการฯ เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของโครงการฯ ที่จะสร้างคลังความรู้ และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพไปด้วยกัน

โครงการ BC4C รุ่นที่ 10 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SE เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่โครงการ BC4C รุ่นที่ 10 จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปและการฝึกอบรม พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาตลอดช่วงเดือนเมษายน – เดือนพฤศจิกายน 2564 ร

วมถึงได้รับประสบการณ์ในมุมมองต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์ และรุ่นพี่ในโครงการฯ ทั้งการพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การบริหารทางการเงิน การวัดผลทางสังคม อีกทั้งยังมีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ รวมทั้งต่อยอดให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ ลิงค์ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 087-075-4815 หรือ banpuchampions@gmail.com

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!