fbpx
Breaking News

“บุญรอดฯ” เริ่มโครงการ 3 “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” เร่งจ้างงานอาสาสมัครในพื้นที่

Onlinenewstime.com : หลังจากที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายเร่งด่วน ด้วยการจ้างงานสร้างอาชีพผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 เปิดด้วยโครงการ  “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” นำร่องไปแล้ว ตามด้วย “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ยังคงดำเนินการอยู่ ในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน โดยมีการดำเนินโครงการที่ 3 “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” ต่อเนื่องทันที  ด้วยการจ้างงาน ผ่านรูปแบบการเป็นอาสาสมัคร ร่วมกันดูแลชุมชนและพื้นที่ของตัวเอง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า  อ. บางเลน จ. นครปฐม  กรมชลประทาน และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา จัดโครงการ “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” เพื่อจ้างงาน เป็นการสร้างงานสร้างเม็ดเงินให้กับชาวบ้านในชุมชน

ด้วยการร่วมกันกำจัดผักตบชวา ในลำคลองหนองบึงของพื้นที่ตำบลสามเมือง อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ตำบลบัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

ในงานมี นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโส พร้อมด้วย นายสุชิน อิงคะประดิษฐ์ และคณะผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกันเปิดโครงการ  พร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจาก 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งหมด 150  คน

ดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ 2 จังหวัดดังกล่าว โดยมีนายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอลาดบัวหลวง  จ. พระนครศรีอยุธยา นายประเทือง วิลัยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามเมือง  นางสาวปัญจพัฒน์ เกียรติไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า ร่วมลงพื้นที่ด้วย

สำหรับพื้นที่ที่กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา และชาวบ้านร่วมกันกำจัดผักตบชวาเ ก็บกวาดลอกทิ้งไป  เพื่อไม่ให้เป็นวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหลในคูคลอง อันเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมในแต่ละปี  มีพื้นที่คลองพระยาบันลือ  หมู่บ้านหนองปลาหมอ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาและคูคลองต่างๆ ในพื้นที่ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

โดยนอกจากจะได้ลำคลองหนองบึง ที่สะอาดปราศจากผักตบแล้ว กิจกรรมนี้ยังเป็นการช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันดูแลชุมชนของตนเองอีกด้วย

และผักตบทั้งหมดที่ลอกขึ้นมานั้น ทางเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ จะส่งมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานจัดจำหน่าย บางส่วนจะนำไปทำเป็นปุ๋ยต่อไป ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงคนละ 200 บาทต่อวัน ข้าวสารตราพันดีขนาด 5 กิโลกรัม 1 ถุง และน้ำดื่มสิงห์ขนาด 1.5 ลิตร  จำนวน 1 แพ็ค

ทั้งนี้ โครงการ “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” กำจัดผักตบชวาครั้งนี้  นับเป็นโครงการเร่งด่วนโครงการที่ 3 ของนโยบายการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19  ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  เดินหน้าเร่งจ้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

โดยหลังจากนี้ จะกระจายโครงการไปยังในพื้นที่ภาคกลางอีกหลายจังหวัด ซึ่งสองโครงการก่อนหน้านี้ ที่บริษัท บุญรอดฯ ที่ได้เปิดโครงการไปแล้วคือ โครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” ใน 5 หมู่บ้านที่ตำบลแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม

และโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” ที่เปิดโครงการที่บ้านโนนสวรรค์ใหม่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการจ้างงานสร้างเงินให้กับคนในพื้นที่ โดยจัดเป็นโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการจ้างงานสร้างอาชีพทั้ง 3 โครงการนั้น จะยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่าครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน และโครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง เริ่มที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางเสี่ยงน้ำท่วม

ทั้งนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังมีโครงการที่เตรียมจะทำ ทั้งในส่วนของการสร้างรายได้และสร้างอาชีพในระยะยาวต่อไป

นายสุชิน อิงคะประดิษฐ์ ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า ในช่วงที่มีโควิด – 19 ระบาด ทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน และคนในสังคมไทยในทุกหย่อมหญ้า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนต่างๆ และได้มีการส่งมอบช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเริ่มจากการมอบเงินให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้ง 26 แห่งเป็นจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ให้กับคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนั้นแล้วยังมีโครงการเร่งด่วน ที่ทางบุญรอดฯได้ทำต่อมาคือการเร่งจ้างงานสร้างอาชีพ โดยมีทั้งหมด 3 โครงการ คือโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า ซึ่งได้เริ่มไปแล้วเมื่อต้นเดือนพ.ค. ที่จ. เชียงราย โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง ที่จ.ขอนแก่น และในวันนี้เป็นโครงการที่ 3 โครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม โดยได้ร่วมมือกับชุมชน เทศบาลตำบลสามเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า และเครือข่ายสิงห์อาสา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันน้ำท่วมและดูแลชุมชนของตัวเอง

“ในส่วนของคลองพระยาบันลือ เป็นคลองที่สำคัญของภาคกลางแห่งหนึ่ง ที่ช่วยในเรื่องของการระบายน้ำ ทุกปีนั้นจะมีผักตบชวาขึ้นเต็มคลอง ส่งผลให้การไหลของน้ำนั้นช้าลง การกำจัดผักตบชวาออก จะส่งผลให้การไหลของน้ำนั้นดีขึ้น วันนี้ก็เป็นการรวบรวมอาสาสมัครของชุมชน มาช่วยกันทำความสะอาด เอาผักตบชวาออกจากลำคลอง” นายสุชิน กล่าว

ส่วนชาวบ้านในพื้นที่คลองพระยาบันลือบอกว่า ดีใจมากที่วันนี้ทางบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มาจัดกิจกรรมที่นี้ ทำให้พวกเขาได้มีรายได้ในช่วงนี้ และยังได้มอบข้าวสารและน้ำดื่มไว้ให้พวกเขาอีกด้วย ทั้งยังดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลพื้นที่ในชุมชน เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ มีผักตบชวาเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำในคลองไหลได้ไม่คล่องตัวนัก วันนี้ที่ได้มาช่วยกันเก็บผักตบ ทำให้ได้ช่วยป้องกันในเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่นี้ได้อีกด้วย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!