fbpx
News update

บิ๊กซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สจล. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา

Onlinenewstime.com : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี นำโดย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ผ่านเครือข่ายสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศ โดยมีคณะอาจารย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

error: Content is protected !!