fbpx
Breaking News

บาฟส์ รุกธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น เพิ่มโอกาสเติบโตช่วงโควิด-19

bafs2112021

Onlinenewstime.com : บาฟส์ อินโนเวชั่น ดิเวลลอปเม้นท์ (BAFS Innovation Development) บริษัทย่อยของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดตัวธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลอย่างครบวงจร พร้อมจับมือพันธมิตรให้บริการธุรกิจ Blockchain-as-a-Service รายแรกของประเทศไทย รวมถึงบริการด้านระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCMS+ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ให้กับองค์กรและหน่วยงานทั้งในประเทศและภูมิภาค

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS กล่าวว่า BAFS มองเห็นถึงโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจดิจิทัลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกที่เป็นตัวแปรสำคัญที่เร่งให้เกิด Digital Transformation หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจมากขึ้น

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรในการรับมือกับวิกฤติโควิด-19 และวิกฤตอื่น ๆ BAFS จึงได้ลงทุนผ่านบริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ BID ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาท เป็น 70,000,000 บาท เพื่อสนับสนุน BID ในการรุกธุรกิจ Digital Solutions อย่างครบวงจร ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการปรับโครงสร้างองค์กรและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Digital Transformation อย่างจริงจัง

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจอื่นภายใต้กลยุทธ์เพื่อการเติบโต (Growth Strategy) ของ BAFS Group

นายกฤษณ์ มดิศร Chief Executive Officer บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด หรือ BID กล่าวว่า BID เปิดตัวบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ได้แก่ บริการ Blockchain-as-a-Service (BaaS) แห่งแรกของประเทศไทย 

โดยร่วมกับ Sapio Asia ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Blockchain ระดับโลก จัดตั้งบริษัท SDLT จำกัด เพื่อให้บริการธุรกิจ BaaS สำหรับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน บริการระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCMS+ (Business Continuity Management System) สนับสนุนการบริหารจัดการให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ

ซึ่งปัจจุบัน BID ให้บริการกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งครอบคลุมทั้งสำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานทั่วประเทศ

บริการระบบ E-ISO (Electronic-ISO) สนับสนุนการบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ ISO ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง (RMS) ทั้งในระดับองค์กร และระดับกระบวนการ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยการออกแบบ ติดตั้ง และให้การสนับสนุนบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับการวางโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายภายใน บริการระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย 

เพื่อเป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ทำให้งานบริหารจัดการความยินยอม ความต้องการลบข้อมูล และข้อกำหนดอื่น ๆ ของ PDPA มีประสิทธิภาพและสะดวกมากยิ่งขึ้น

สำหรับเจ้าของข้อมูลและหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้งาน และบริการระบบบริหารงานให้บริการน้ำมันอากาศยาน (Intelligent Refuelling Information System: IRIS) และระบบบริหารน้ำมันคงคลัง (Fuel Inventory Management System: FIMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของงานให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน และการจัดทำบัญชีน้ำมัน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ BAFS และผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานรายอื่นที่สนใจ

“การนำเทคโนโลยี Digital Transformation มาประยุกต์ใช้ เช่น AI และ Blockchain ควบคู่กับการนำหลัก Design Thinking มาช่วยวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของหน่วยงาน จะช่วยลดภาระงานและความผิดพลาดในการทำงาน

รวมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจหน้างานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้ทัดเทียมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้” นายกฤษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!