fbpx
News update

บสย. หนุนเกษตร ค้ำสินเชื่อ โค้งสุดท้าย เติมทุน “สตางค์ฟาร์มผักสด” สู่เกษตรยั่งยืน

Onlinenewstime.com : นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)พร้อมด้วย  ผู้บริหาร สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมกิจการ บริษัท สตางค์ฟาร์มผักสด จำกัด  ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย “ผักสวนครัว” ภายใต้แนวคิด ปลูกผักรักษ์โลก ปลอดสารเคมี ดีต่อสิ่งแวดล้อม เจาะตลาดร้านอาหาร ที่ได้รับการสนับสนุนเติมทุน เสริมสภาพคล่อง ต่อยอด ขยายธุรกิจ

โดยในปี 2565 บริษัท สตางค์ฟาร์มผักสด จำกัด  ได้รับการสนับสนุน เติมทุนและค้ำประกันสินเชื่อ จาก บสย. จำนวน 3 ครั้ง วงเงินรวมกว่า 11 ล้านบาท เพื่อนำมาขยายการลงทุน ขยายกิจการเพิ่มพื้นที่การปลูกผักสวนครัว รองรับการเติบโตของธุรกิจและปริมาณคำสั่งซื้อ ผักสวนครัวที่เพิ่มขึ้น จากแม็คโคร และร้านอาหาร  กว่า 20 ชนิด อาทิ ผักบุ้ง พริก มะเขือเทศ แตงกวา แครอท มะนาว ถั่วฝักยาว เฉลี่ยวันละ 3-5 ตัน ได้แก่

  1. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก.ฟื้นฟู ระยะที่ 2 กลุ่ม Micro & SMEs
  2. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 9 บสย. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านธนาคารของรัฐ (SFIs)
  3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 9 เติมเต็มรายย่อย 

นายปริญญา รัตนปทุมวรรณ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สตางค์ฟาร์มผักสด จำกัด  ถ่ายทอดแนวคิดว่า จุดเริ่มต้นธุรกิจมาจากใจรักด้านเกษตร ต่อมาในปี 2561 ได้ก่อตั้งบริษัท ชูแนวคิด “ผักสวนครัว รักษ์โลก” ปลอดสารพิษ เจาะตลาดร้านอาหาร

ผลจากการทุ่มเทและกระแสรักษ์โลก ทำให้ผักสวนครัว ได้รับการตอบรับมากขึ้น จนต้องขยายเพิ่มพื้นที่การปลูก โดยเลือกใช้โมเดลสร้างเครือข่าย “ลูกสวน” ขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดใกล้เคียง อาทิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ขอนแก่น กว่า 30 กลุ่ม พร้อมกับการถ่ายทอดโนฮาวด์การปลูกผักรักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปลอดสารเคมีให้กับเครือข่าย “ลูกสวน” เพื่อยกระดับภาคการเกษตรผักสวนครัว และยังรับซื้อผลผลิตจากลูกสวนในราคาสูงกว่าตลาด

ปัจจุบันผลผลิตผักสวนครัวรักษ์โลก ยังได้รับการตอบรับจากค้าส่งรายใหญ่แม็คโครให้ผักสวนครัวจาก สตางค์ฟาร์มผักสด เข้าไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับเครือข่าย “ลูกสวน” ยกระดับอาชีพเกษตรกรยุคใหม่สู่ความยั่งยืน

ในโอกาสนี้ บสย. ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของลูกค้า รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแหล่งทุนและการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการสินเชื่อและความรู้ทางการเงิน และธุรกิจ ให้กับลูกค้าด้วย

error: Content is protected !!