fbpx
News update

บสย. ร่วมงานสัมมนา ธนาคารแห่งประเทศไทย “อีสานพร้อมปรับ รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่”

Onlinenewstime.com : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “อีสานพร้อมปรับ รับกระแสเศรษฐกิจการเงินใหม่” โดยมีนายศรัณย์ ธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต้อนรับ

พร้อมเชิญ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สนทนาหัวข้อ “ชีพจรเศรษฐกิจการเงินภาคอีสาน และความท้าทายที่ต้องก้าวข้าม” สถานการณ์เศรษกิจการเงินภาคอีสาน และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ  และความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ต้องก้าวข้าม

โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ บสย. นำโดย นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผช. ผู้บริหารฝ่าย สนง.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  นายรุ่งชัย เศรษฐบดี  ผจก.เขต สนง.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผจก.เขต สนง.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสาขา 2  สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ SMEs ร่วมงาน

ในโอกาสนี้  บสย. ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ แบงก์ชาติชวนคุยสัญจร “เสริมแกร่ง SMEs ….เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีธุรกิจอีสาน” ประเด็น 1.ภาวะธุรกิจและแนวทางการปรับตัวของ SMEs เพื่อคว้าโอกาสจากกระแสโลก 2. มุมมองต่อบทบาทภาคการเงินในการสนับสนุนการปรับตัวของธุรกิจ SMEs พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

ภายใต้บทบาท “ค้ำประกันสินเชื่อ” และ “การให้คำปรึกษาทางการเงิน SMEs”  เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565

error: Content is protected !!