fbpx
News update

บสย. ชู 3 แนวทาง แก้หนี้ยั่งยืน ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เตรียมต่อยอด มาตรการพร้อมช่วย บรรเทาหนี้ต่อเนื่อง

Onlinenewstime.com : บสย. ชู 3 แนวทาง แก้หนี้ยั่งยืน ผ่าน บสย. F.A.Center  ปรับโครงสร้างหนี้ เติมสินเชื่อใหม่ ให้ความรู้ทางการเงิน ช่วยลูกหนี้ค้ำประกัน ในงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” เตรียมต่อยอดมาตรการ บสย.พร้อมช่วย  แนะลูกหนี้ SMEs ลงทะเบียนปรึกษาฟรี ผ่านเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th/debtfair เพื่อป้องกันการหลอกลวง  

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. พร้อมดำเนินมาตรการช่วยลูกหนี้ SMEs ในงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่ อย่างยั่งยืน”  ซึ่งเป็นมหกรรมแก้หนี้ ครั้งยิ่งใหญ่  

โดยมีสถาบันการเงิน  กลุ่ม Non Bank  บริษัทบริหารสินทรัพย์ เข้าร่วมกว่า 60 แห่ง  ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนลูกหนี้ ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ ทั้งภาคประชาชน และลูกหนี้ธุรกิจ 

ทั้งนี้ บสย. จะร่วมในกิจกรรม “มหกรรมแก้หนี้สัญจร”  5 จังหวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มุ่งเน้นการช่วยเหลือลูกหนี้ค้ำประกัน 3 แนวทางหลัก ได้แก่

  1. ปรับโครงสร้างหนี้ 
  2. การเติมสินเชื่อใหม่ (ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ)
  3. การให้ความรู้ทางการเงิน เน้นช่วยลูกหนี้ให้เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ และช่วยให้ SMEs กลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยเร็ว

นอกจากนี้ ทีมที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ในส่วนของ บสย. F.A.Center จะช่วยให้คำแนะนำ ปรับโครงสร้างหนี้ และแนะนำวิธีการขอสินเชื่อธุรกิจ รวมถึงช่วยหาทางออกแก่ให้กับลูกหนี้ ที่กำลังประสบปัญหาชำระหนี้ค้ำประกัน ผ่านมาตรการ บสย. พร้อมช่วย เพื่อลดภาระหนี้และลดต้นทุนหนี้ โดยการตัดเงินต้น 

ซึ่งเป็นมาตรการที่นำไปสู่การแก้หนี้ยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จอย่างดี นับตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการในเดือน เมษายน 2565 โดยได้ช่วยให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วกว่า 2,000 ราย และยังอยู่ในระหว่างการรอเข้ากระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และเจรจาหนี้อีกกว่า 3,000 ราย   

ทั้งนี้ ลูกหนี้ทุกประเภท และ ลูกหนี้ค้ำประกัน บสย. สามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาฟรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th/debtfair  เท่านั้น เพื่อป้องกันการหลอกลวง  โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ค่าค้ำประกัน ค่าปลดล็อก SMS ใดๆ

error: Content is protected !!