fbpx
News update

บริโภคสัตว์ปีกให้ “ปลอดภัยช่วงตรุษจีน” กรมควบคุมโรค แนะประชาชนยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง”

Onlinenewstime.com : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีเลือกซื้อสัตว์ปีกมาบริโภคให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” สร้างความมั่นใจ ให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก พร้อมเน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ขั้นสูงสุดอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (24 มกราคม 2565) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี จะมีความต้องการใช้สัตว์ปีกจำนวนมากกว่าปกติ ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำเป็ด  ไก่ จำนวนมากมาประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ดังนั้น หากสัตว์ปีกที่นำมาไหว้มีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคหรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกได้

“อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะพบเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ชายแดนได้ จากการขนย้ายและส่งออกสัตว์ปีกข้ามพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมีโอกาสพบการติดเชื้อในคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องสัตว์ปีก อาทิ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ผู้ค้าสัตว์ปีก ผู้ชำแหละสัตว์ปีก ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันยังไม่พบรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและในสัตว์” นายแพทย์โอภาส กล่าว

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเลือกบริโภคสัตว์ปีก ขอให้ประชาชนยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” คือ

1. เลือกบริโภคเนื้อไก่หรือเป็ด และไข่ที่ปรุงสุก สะอาด 

2. หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร 

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย

4. หากไปตลาดค้าสัตว์ปีก ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกที่ออกโดยกรมปศุสัตว์

5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์และสารคัดหลั่งของสัตว์

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ยังเป็นการรวมตัวกันของญาติพี่น้อง เพื่อไหว้บรรพบุรุษ และรับประทานอาหารร่วมกัน หรือเดินทางไปไหว้ศาลเจ้า ซึ่งอาจมีผู้คนแออัด และเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ได้

ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention : UP) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หากรับประทานอาหารร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

error: Content is protected !!